กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน

พลาด 1.8 ล้านบาท กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน

Click to rate this post!
[Total: 176 Average: 5]

กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท

กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนอะไรหรือไม่

ตอบ : จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top