ภงด กรอกแบบ แล้วเป็นขาดทุน

รับทำบัญชี.COM | ภงด 50 กรอกแบบ แล้วเป็นขาดทุน ขาดทุนสะสม?

ตัวอย่างการกรอก ภงด50 ขาดทุนสะสม

กรณีกรอกแบบ ภงด50 แล้วเป็นขาดทุนต้องนำขาดทุนของปีก่อนมาหักอีกหรือเปล่า

กรณีกรอกแบบ ภงด50 แล้วเป็นขาดทุนต้องนำขาดทุนของปีก่อนมาหักอีกหรือเปล่า แล้วถ้าไม่นำมาใช้ จะเป็นอะไรไหม

ในกรณีที่ขาดทุน ตอนกรอก ภงด50 ไม่ต้องนำผลขาดทุนสะสมยกหรือของปีก่อนมาใส่

ตัวอย่าง การกรอก ภ งด 50 ขาดทุน

รายละเอียด ภ งด 50 เป็นแบบฟอร์มทางการที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของกิจการที่มีการขาดทุนในรอบการดำเนินงาน ภายในแบบฟอร์มจะมีข้อมูลที่ต้องระบุเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการกรอก ภงด 50 ขาดทุน

 • ในส่วนของข้อมูลกิจการ ระบุชื่อและที่อยู่ของกิจการ เช่น ABC Company Ltd, 123 ถนนสุขุมวิท, เขตลุมพินี, กรุงเทพฯ
 • ในส่วนของรายละเอียดการขาดทุน ระบุปีงบประมาณที่มีการขาดทุน และจำนวนเงินที่ขาดทุนไป เช่น ปีงบประมาณ 2564 ขาดทุน 500,000 บาท

วิธีกรอกแบบ ภงด50 ปี

 1. ระบุข้อมูลกิจการ กรอกชื่อและที่อยู่ของกิจการในช่องที่กำหนด
 2. ระบุรายละเอียดการขาดทุน ระบุปีงบประมาณที่มีการขาดทุน และจำนวนเงินที่ขาดทุนไปในช่องที่กำหนด

ตัวอย่างการกรอก ภงด50 ปี

ข้อมูลกิจการ

 • ชื่อกิจการ XYZ จำกัด
 • ที่อยู่ 456 ถนนเพชรบุรี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ

รายละเอียดการขาดทุน

 • ปีงบประมาณ 2566
 • จำนวนเงินที่ขาดทุน 300,000 บาท

วิธีกรอกแบบ ภงด50

 1. ระบุข้อมูลกิจการ กรอกชื่อและที่อยู่ของกิจการในช่องที่กำหนด
 2. ระบุรายละเอียดการขาดทุน ระบุปีงบประมาณที่มีการขาดทุน และจำนวนเงินที่ขาดทุนไปในช่องที่กำหนด

วิธีกรอกใบแนบขาดทุนสุทธิ

 1. ระบุข้อมูลกิจการ กรอกชื่อและที่อยู่ของกิจการในช่องที่กำหนด
 2. ระบุรายละเอียดขาดทุนสุทธิ ระบุปีงบประมาณที่มีการขาดทุนสุทธิ และจำนวนเงินที่ขาดทุนสุทธิไปในช่องที่กำหนด

คำอธิบาย ภงด 50

ภงด 50 เป็นแบบฟอร์มทางการที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของกิจการที่มีการขาดทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมสรรพากรในกระบวนการตรวจสอบและติดตามการเสียภาษี ภงด 50 จะถูกใช้ในการรายงานข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรเพื่อประมวลผลและตรวจสอบการเสียภาษีของกิจการที่มีการขาดทุน

วิธี กรอก ภ งด 50 ทางอินเทอร์เน็ต

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการรับภาษี
 2. ค้นหาแบบฟอร์ม ภงด 50 หรือแบบบันทึกข้อมูลการขาดทุนในรูปแบบออนไลน์
 3. กรอกข้อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์มตามคำแนะนำที่ให้ไว้
 4. ตรวจสอบข้อมูลทภงด 50 ยื่นเมื่อไหร่

ภงด 50 จะต้องยื่นให้แก่กรมสรรพากรหรือส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบตามกฎหมายภาษี การยื่นภงด 50 ต้องส่งในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี

เพื่อความแม่นยำในข้อมูลการยื่นภงด 50 และการยื่นภาษีในระยะเวลาที่ถูกต้อง แนะนำให้ตรวจสอบกฎหมายภาษีของประเทศที่คุณต้องการยื่นภงด 50 และติดต่อกับกรมสรรพากรหรือส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการรับภาษี เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและกำหนดการยื่นภงด 50 ในประเทศนั้น อีกทั้งควรจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นตามคำแนะนำในแบบฟอร์ม ภงด 50 เพื่อให้กระบวนการยื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมายภาษี

ขาดทุนสะสม (Accumulated Losses) เป็นบันทึกบัญชีที่บันทึกจำนวนเงินที่บริษัทหรือองค์กรสูญเสียจากกิจการในระยะยาว ซึ่งสะสมตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนถึงปัจจุบัน ขาดทุนสะสมแสดงถึงกำไรที่บริษัทสูญเสียหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีอากรต่าง ๆ ออกแล้ว และถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานะการเงินที่สำคัญสำหรับการประเมินความเสี่ยงและประเมินสภาพการเงินขององค์กร นี่คือวิธีการคำนวณขาดทุนสะสม

 1. หาผลรวมของกำไรและขาดทุนสะสม

  • หาผลรวมของกำไรและขาดทุนที่ได้จากทุกปีที่ผ่านมาโดยนำกำไรมารวมและลบด้วยขาดทุน (หรือขาดทุนมารวมและลบด้วยกำไร) ของแต่ละปี
 2. บันทึกผลรวมในบัญชีขาดทุนสะสม

  • บันทึกผลรวมที่คำนวณได้ในบัญชีขาดทุนสะสม (Accumulated Losses) หรือบัญชีส่วนขาดทุนสะสม (Accumulated Deficit) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบัญชีขององค์กร

ขาดทุนสะสมมักใช้เพื่อติดตามประวัติการกำไรและขาดทุนขององค์กร และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเงิน การตรวจสอบสถานะการเงิน และในกรณีที่ต้องรายงานผลการเงินแก่ผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เช่น หน่วยงานกฎหมายหรือหน่วยงานภาษีอากร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )