2 การจดทะเบียนพาณิชย์ร้ายขายของชำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ร้ายขายของชำ
[Total: 149 Average: 5]

การจดทะเบียนพาณิชย์ร้ายขายของชำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ร้ายขายของชำ ?

เนื่องจากดิฉันได้ตกลงเซ้งร้านขายของชำจากผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งเคยจดทะเบียนพาณิชย์ไว้แล้ว รบกวนสอบถามดังนี้คะ
1. จะต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ในนามตนเองหรือว่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อคะ
2. เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการมีอะไรบ้าง
+++ขอบคุณคะ+++

1.ถ้าเป็นการโอนกิจการต่อให้จดเลิกของคนเดิม และจดตั้งใหม่ของคนใหม่โดยจดโอนกิจการได้ ห้ามจดเปลี่ยนแปลงชื่อเพราะเลขทะเบียนพาณิชยือิงกับเลขบัตรประชาชน เมื่อเปลี่ยนคนต้องเป็นเลขทะเบียนตาม
2. เอกสารใช้แบบคำขอ (ทพ.)คำขอเลิกระบุในข้อ 14 ว่าโอนกิจการให้ใคร คำขอตั้งใหม่ระบุในข้อ 9 ว่ารับโอนมาจากใคร กิจการที่รับโอนมาเริ่มแต่วันไหน เพื่อคงระยะเวลาการประกอบการของร้านนี้ได้ เอกสารแนบใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า(ถ้ามี) สำเนาบัตรผู้ให้เช่า(ถ้ามี) และแผนที่ร้านโดยสังเขป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top