3 วิธีการ จำแนกต้นทุน ตาม ส่วนของผลิตภัณฑ์

[Total: 779 Average: 5]

วิธีการ จำแนกต้นทุน ตาม ส่วนของผลิตภัณฑ์ ?

การจำแนกต้นทุนตามส่วนของผลิตภัณฑ์
การจำแนกต้นทุนตามส่วนของผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
วัตถุดิบทางตรง (Direct Meterials)
วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสินค้าสำเร็จรูป เช่นโรงงานเย็บเสื้อผ้า จะมีผ้าที่เป็นวัตถุดิบทางตรง ส่วนด้าย กาว และกระดุม จะเป็นวัตถุดิบทางอ้อม ที่เป็นวัตถุดิบทางอ้อมเพราะว่า เป็นวัตถุดิบที่วัดจำนวนการใช้งานได้ไม่แน่นอน วัตถุดิบทางตรงอาจจะมีมากกว่า 1 รายการก็ได้ เช่น โรงงานเย็บผ้าสำเร็จรูปใช้ผ้า 2 ชนิดในการตัดเย็บ คือผ้าชั้นนอก และผ้าซับใน ก็จะถือว่าเป็นวัตถุดิบทางตรงทั้ง 2 ชนิด เป็นต้น
ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labour)
แรงงานที่ที่เกิดขึ้นโดยตรงในการนำวัตถุดิบมาแปรสภาพให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป สามารถระบุได้ว่าค่าแรงนั้นเกิดจากการผลิตสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าใด และสามารถคำนวณเป็นต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าได้ เช่น ค่าแรงงานของคนงานคุมเครื่องจักร เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตทั้งหมด ยกเว้น วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง เช่นวัตถุดิบทางอ้อม ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าโรงงาน เป็นต้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top