3 การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายก่อนหรือหลังการหักภาษีนิติบุคคล

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายก่อนหรือหลัง
[Total: 156 Average: 5]

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายก่อนหรือหลังการหักภาษีนิติบุคคล

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายก่อนหรือหลังการหักภาษีนิติบุคคล ?

ตอบ: จ่ายก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top