3 ค่าภาษี สนามบินที่นำของเข้า ส่งออก

การชำระค่าภาษี
[Total: 108 Average: 5]

การชำระค่าภาษี สนามบินที่นำของเข้า ส่งออกเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

การชำระค่าภาษี สนามบินที่นำของเข้า ส่งออกเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ?

การชำระค่าภาษีการเสียค่าภาษีว่าด้วยกฏหมายของศุลกากร กฏหมายพิกัดของอัตราศุลกากร และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้-ชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยงานการเงินของท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า/ส่งออกเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ ให้แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าและจำนวนค่าภาษีอากร เพื่อยื่นขอชำระค่าภาษี เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับชำระค่าภาษีเรียบร้อยแล้ว จะสั่งพิมพ์และลงนามในใบเสร็จรับเงิน เพื่อมอบใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระค่าภาษีทันที-การวางประกันลอย กรณีใบขนสินค้าที่ต้องมีการวางประกัน ให้ผู้ประสงค์วางประกันลอยตั้งวงเงินค้ำประกันหลักกับธนาคารศุลกากร และแจ้งความประสงค์ของวางค้ำประกันของธนาคารในขณะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบจะส่งข้อมูลไปยังธนาคาร ธนาคารจะตัดวงเงินค้ำประกันลอยของผู้ขอวางประกัน เมื่อธนาคารหักเงินประกันลอย ตามจำนวนภาระค้ำประกันของใบขนสินค้านั้น และได้แจ้งผลการตั้งภาระค้ำประกันกลับมายังระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรนั้น และระบบจะออกเอกสารใบขนสินค้าเป็น ใบขนสินค้าที่วางประกันค่าภาษีอากรแล้วการชำระค่าภาษีRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top