การชำระค่าภาษี

รับทำบัญชี.COM | การชำระค่าภาษี สนามบินที่นำของเข้า ส่งออก?

Click to rate this post!
[Total: 50 Average: 5]

การชำระค่าภาษี สนามบินที่นำของเข้า ส่งออกเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

การชำระค่าภาษี สนามบินที่นำของเข้า ส่งออกเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

การชำระค่าภาษีการเสียค่าภาษีว่าด้วยกฏหมายของศุลกากร กฏหมายพิกัดของอัตราศุลกากร และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้-ชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยงานการเงินของท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า/ส่งออกเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ ให้แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าและจำนวนค่าภาษีอากร เพื่อยื่นขอชำระค่าภาษี เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับชำระค่าภาษีเรียบร้อยแล้ว จะสั่งพิมพ์และลงนามในใบเสร็จรับเงิน เพื่อมอบใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระค่าภาษีทันที-การวางประกันลอย กรณีใบขนสินค้าที่ต้องมีการวางประกัน ให้ผู้ประสงค์วางประกันลอยตั้งวงเงินค้ำประกันหลักกับธนาคารศุลกากร และแจ้งความประสงค์ของวางค้ำประกันของธนาคารในขณะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบจะส่งข้อมูลไปยังธนาคาร ธนาคารจะตัดวงเงินค้ำประกันลอยของผู้ขอวางประกัน เมื่อธนาคารหักเงินประกันลอย ตามจำนวนภาระค้ำประกันของใบขนสินค้านั้น และได้แจ้งผลการตั้งภาระค้ำประกันกลับมายังระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรนั้น และระบบจะออกเอกสารใบขนสินค้าเป็น ใบขนสินค้าที่วางประกันค่าภาษีอากรแล้วการชำระค่าภาษีRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
 
ธุรกิจผลิตกางเกงสแล็ค
ภพ20คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )