กำลังปรับปรุง

94 ภ.ง.ด. 90,91 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

Click to rate this post!
[Total: 115 Average: 5]

การชำระภาษี

จะต้องทำอย่างไร

การชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด. 90,91 และ 94 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ: เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 และ94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว และมีภาษีที่ต้องชำระหากเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระบบจะมี Pay in Slip ให้พิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top