รับทำบัญชี.COM | ภงด 90,91 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่อยู่ไม่ตรง

การชำระภาษี

จะต้องทำอย่างไร

การชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด. 90,91 และ 94 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จะต้องทำอย่างไรบ้างตอบ: เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 และ94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว และมีภาษีที่ต้องชำระหากเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระบบจะมี Pay in Slip ให้พิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร“เคาน์เตอร์เซอร์วิส” (Counter Service) หรือ “เคาน์เตอร์บริการ” เป็นบริการที่มีการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์หรือจุดบริการโดยตรงแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถมาที่จุดบริการนั้นเพื่อรับบริการหรือขอความช่วยเหลือตามความต้องการของพวกเขา บริการที่มีผู้ให้บริการที่ต้อนรับและให้ข้อมูลหรือสินค้าบริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาผ่านการสนทนาหรือการชำระเงินเงินสดหรือการโอนเงินเข้าบัญชี บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสสามารถพบได้ในหลายสถานที่ เช่น

  1. ธนาคาร ที่ธนาคารจะมีเคาน์เตอร์ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือขอเช็ค เคาน์เตอร์ยังอาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า
  2. หน่วยงานราชการ ในหน่วยงานราชการ เคาน์เตอร์บริการมักถูกใช้เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับเอกสาร การลงทะเบียน หรือการชำระเงินต่าง ๆ เช่น การชำระค่าภาษี การขอใบอนุญาต หรือการยื่นเอกสาร
  3. ห้างสรรพสินค้า ในห้างสรรพสินค้า เคาน์เตอร์บริการสามารถให้บริการการชำระเงินสินค้าหรือบริการหลายอย่าง เช่น ชำระเงินที่จุดจ่ายเงิน หรือขอความช่วยเหลือในการค้นหาสินค้า
  4. ร้านอาหารและร้านกาแฟ ในร้านอาหารและร้านกาแฟ เคาน์เตอร์บริการใช้ในการรับคำสั่งอาหาร หรือให้บริการการชำระเงินหลังจากลูกค้าทานอาหารหรือดื่มกาแฟ
  5. สถานีบริการ ในสถานีบริการ มีเคาน์เตอร์บริการที่ให้บริการเกี่ยวกับการเติมน้ำมัน บริการรถยนต์ หรือการชำระเงินสำหรับบริการหลายอย่าง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสมักเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกดีและยังช่วยในการเพิ่มยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านหรือสถานที่ของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )