การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตัวอย่าง หลักเกณฑ์?

จำหน่ายหนี้สูญ 2564 ตัวอย่างการตัดหนี้สูญ การจําหน่ายหนี้สูญ อปท การตัดหนี้สูญ บัญชี หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ กรมบัญชีกลาง การตัดจําหน่ายหนี้สูญ 2565 บันทึกข้อความ จำหน่าย หนี้สูญ หนี้สูญ สรรพากร
Click to rate this post!
[Total: 250 Average: 5]

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

เมื่อกิจการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 ได้กำหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายหนี้สูญไว้ ดังนี้
1 การตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีอากร นั่นคือ ได้มีการทวงถามจนถึงที่สุดโดยได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร คือ มีการฟ้องร้องและไม่ได้รับชำระหนี้ขณะที่หนี้สูญ เข้าเกณฑ์ที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไร
สุทธิในงบกำไรขาดทุน จะบันทึกบัญชีโดย
Dr หนี้สูญ xxx
Cr ลูกหนี้ xxx
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ
Dr ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
Cr หนี้สงสัยจะสูญ xxx
ลดยอดค่าเผื่อลงเท่ากับยอดลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ

2 การตัดจำหน่ายหนี้สูญไม่เข้าเงื่อนไขทางภาษีอากร และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าวแน่ที่จะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ กรณีเช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 ให้แนวทางไว้ว่า กิจการอาจตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นนี้สูญ โดยการบันทึกบัญชี คือ
Dr ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
Cr ลูกหนี้ xxx
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ คือ กระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจตัดบัญชีหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้จากบัญชีหนี้ค้างสูญหายออกจากระบบบัญชีของตนเอง เป็นกระบวนการทางบัญชีที่ใช้เพื่อปรับปรุงสถานะการเงินและสร้างความแน่นอนในการบัญชี นี่คือขั้นตอนการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

 1. ตรวจสอบหนี้สูญ

  • ตรวจสอบรายชื่อหนี้ที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บได้ โดยพิจารณาเครดิตของลูกค้า, ประวัติการชำระเงิน, และสภาพการเงินของลูกค้า
 2. ประเมินมูลค่าหนี้สูญ

  • ประเมินมูลค่าของหนี้สูญ โดยลดมูลค่าหนี้ในบัญชีหนี้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะเก็บได้ รวมถึงคำนวณความเสี่ยงในการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
 3. บันทึกการตัดจำหน่าย

  • บันทึกการตัดจำหน่ายหนี้สูญในบัญชี โดยลดบัญชีหนี้ค้างสูญหายและสร้างบัญชีรายได้หรือบัญชีรายการที่เกี่ยวข้อง
 4. รายงานการตัดจำหน่าย

  • รายงานการตัดจำหน่ายหนี้สูญในงบการเงินขององค์กร เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลการเงินรู้ว่ามีการตัดจำหน่ายหนี้สูญเกิดขึ้นและผลกระทบทางการเงิน

การตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความแน่นอนในการบัญชีและปรับปรุงสถานะการเงินขององค์กร การทำงานนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากหนี้สูญและช่วยให้องค์กรมีข้อมูลการเงินที่สมบูรณ์และถูกต้อง

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

จ่ายเงินเดือน #6 วิธีการและความสำคัญในการจัดการเงินเดือน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนออก วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนข้าราชการบํานาญ เงินเดือน ข้าราชการบำนาญ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน ล่าสุด จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ปูพื้น พื้นยางสแตนดาร์ด ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย ปูพื้น SPC เอง พื้น ยางปู ห้อง กระเบื้องยางแบบกาว ข้อเสีย กระเบื้องยางปูพื้น ไม้ กระเบื้องยางแบบมีกาวในตัว กระเบื้องยาง อายุการใช้งาน แผ่นยางปูพื้นห้องนอน กระเบื้องยาง index ดี ไหม ออนไลน์

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11

ขายส่ง ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขายส่งมีอะไรบ้าง เปิดร้านขายส่ง สินค้า อุปโภค บริโภค เปิดร้านขายส่งลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจ ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค เปิดร้านขายส่งเหล้าเบียร์ เปิดร้าน ขายส่ง เหล้า เบียร์ ลงทุนเปิดร้านขายส่งเหล้า เบียร์ เปิดร้านขายส่งเครื่องดื่ม ใกล้ฉัน ออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท ขั้นตอนรับรู้รายได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เปิดร้านส่งพัสดุ ลงทุนเท่าไหร่ อยาก เปิด ขนส่งเอกชน เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม เปิดร้านรับส่งพัสดุ แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร เปิดร้านรับส่งพัสดุ flash แฟรนไชส์ ขนส่ง ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top