3 การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก
[Total: 219 Average: 5]

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก ?

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions) คือ การตัดสินใจโดยใช้วิธีการคำนวณกำไรส่วนเกินในการประเมินผลงานของแผนก โดยควรทำการยกเลิกหากคำนวณแล้วผลกำไรของกิจการสูงขึ้นหลักจากการยกเลิกสินค้าหรือแผนกงาน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top