การตีราคาทรัพย์สิน

ตีราคา ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน อื่นๆ?

การตีราคาทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง ล่าสุด การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ตัวอย่างการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ การตีราคาสินทรัพย์ คือ การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ บันทึกบัญชี การตีราคาใหม่ คือ การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ มี กี่ ประเภท การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ควรปฏิบัติอย่างไร
Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

การตีราคาทรัพย์สิน

การตีราคาทรัพย์สิ ราคาทรัพย์สินอื่นๆ

การตีราคาทรัพย์สิ ราคาทรัพย์สินอื่นๆ ให้ถือตามราคาที่พึ่งซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ ซึ่งหมายถึง ราคาตลาดเท่าใด ก็ให้ถือตามนั้น กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการลงรายจ่ายตอนที่ซื้อทรัพย์สินมาใช้ในกิจการ หรือลงเป็นรายได้ของกิจการเมื่อมีการขายทรัพย์สินของกิจการที่ไม่ใช้แล้ว

ก็ให้ถือตามราคาตลาดของทรัพย์สินนั้น เคยมีลูกค้าท่านหนึ่งสอบถามกับผู้เขียนว่า หากบริษัทลูกค้านำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คที่ใช้ในออฟฟิศซึ่งเป็นรุ่นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 ไปให้บริษัทสาขาของตนในต่างประเทศซึ่งได้หักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาโน้ตบุ้คเครื่องดังกล่าวไปหมดแล้ว จะถือว่ามีราคาขายในราคาเท่าใด พอผู้เขียนสอบถามว่าสามารถหาราคาตลาดได้หรือไม่

ลูกค้าก็แจ้งว่าไม่สามารถหาราคาตลาดได้แล้ว เพราะตกรุ่นไปนานแล้ว ทั้งนี้เพราะการนำคอมพิวเตอร์ไปให้บริษํทใช้ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะของการบริจาคสาธารณะกุศลหรือบริจาคให้วัดและโรงเรียน จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก้จะไม่มีผลต่อรายได้ ( ทางภาษี ) ของกิจการ และในทางกลับกัน หากมีการตีราคาทรัพย์สินลดลงก็จะไม่มีผลต่อค่าใช้จ่าย ( ทางภาษี ) ของกิจการ ทั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (17) อีกนัยหนึ่งอาจมองได้ว่ายังไม่มีการซื้อขายหรือจำหน่าย จ่าย โอน รวมถึงการทำลาย ต่างจากสินค้าที่กำหนดให้ต้องตีราคาเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อนำไปใช้ถือเป้นต้นทุนสำหรับการขายในรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป

แหล่งอ้างอิง : เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)
 
การตีราคาทรัพย์สิน
การตีราคาทรัพย์สิน

โลจิสติกส์ #5 ภาษีรายได้ต้องรู้หักณที่จ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง อยากทำธุรกิจ โล จิ สติ ก ส์ การจัดการโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง หัวใจของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์คืออะไร หัวใจของโลจิสติกส์มีกี่ประการ หัวใจของโลจิสติกส์ คือ โครงการ โล จิ สติ ก ส์

โซลาร์รูฟท็อป กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย เริ่มต้น ธุรกิจโซล่าเซลล์ แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ โซ ล่า รู้ ฟ ท็ อป ราคา แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ โซลาร์รูฟท็อป ราคา ธุรกิจโซล่าเซลล์ ตลาด โซลา ร์ รู ฟ ท็ อป

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร

รับทำบัญชี.COM — ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร

Leave a Comment

Scroll to Top