ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ส่วนเกินทุน?

Click to rate this post! [Total: 173 Average: 5] ในหน้า …

ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ส่วนเกินทุน? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 173 Average: 5]

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้น

                การตีราคาสินทรัพย์ะเพิ่มสูงขึ้นจะเดบิตบัญชีสินทรัพย์ และเครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ถือเป็นกำไรจนกว่าจะขายสินทรัพย์นั้นอออกไป บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จะลดลงได้เฉพาะเป็นการมูลค่าของสินทรัพย์ชนิดนี้นเท่าน้น จะนำผลขาดทุนจากการดำเนินงานหรือการตีราคาสินทรัพย์ชนิดอื่นมาหักออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้ไม่ได้ และจแบ่งเป็นเงินปันผลไม่ได้

การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม (Revaluation) เป็นกระบวนการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ในบัญชีให้มีมูลค่าที่ถูกต้องและแสดงค่าตามราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยส่วนใหญ่มักใช้ในบัญชีสินทรัพย์ไม่มีราคาตลาดแน่นอน เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน ที่มีมูลค่าขึ้นลงตามเวลา การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มสามารถทำได้โดยการปรับปรุงมูลค่าในบัญชีเพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์

ขั้นตอนหลักในกระบวนการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มประกอบด้วย

  1. การประเมินมูลค่าปัจจุบัน การประเมินมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ต้องการตีราคา เพื่อดูว่ามูลค่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด

  2. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ บริษัทควรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือนักประเมินมูลค่าอิสระเพื่อประเมินมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ตามค่าตลาดหรือเครื่องมือการประเมินที่ถูกต้อง

  3. การปรับปรุงบัญชี หลังจากประเมินมูลค่าปัจจุบันแล้ว บริษัทจะต้องปรับปรุงบัญชีโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าในบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคา

  4. การบันทึกการตีราคา บันทึกการตีราคาในบัญชีโดยปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน

  5. การรายงาน บริษัทควรรายงานการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มในรายงานการเงินของตน โดยระบุมูลค่าใหม่และมูลค่าเดิม

การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท โดยมูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกตีราคาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเพิ่มค่าหุ้นเนื่องจากเงินส่วนของเจ้าของบริษัท (สัมหาริมทรัพย์) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือสามารถมอบสิทธิในการกำไรสะสมในอนาคต การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มมักต้องประมาณค่าในทุก ๆ ระยะเวลาเพื่อให้มีข้อมูลการประเมินที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของตลาดและสินทรัพย์

ซ่อมลิฟท์ ตรวจสอบ รายรับ รายจ่าย โอกาส !

หัก ณ ที่จ่าย ซ่อมลิฟท์ขนของ รับซ่อมลิฟท์ขนของ ซ่อมลิฟท์ ราคา ซ่อมลิฟท์โรงงาน รับซ่อมลิฟท์ยกรถ ซ่อมลิฟท์ขนของ ชลบุรี ซ่อมลิฟท์ เชียงใหม่ ช่างซ่อมลิฟท์ เงินเดือน

Event Organizer ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจออแกไนซ์ คือ งบประมาณ การจัดงาน Event ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event สมัครงาน Event Organizer จบใหม่ สมัครงาน ออ แก ไน ซ์ งานแต่ง งานออแกไนซ์ เงินเดือน ออ แก้ ไน ซ์ ทํา อะไรบ้าง งานออแกไนซ์ ออนไลน์

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท ขั้นตอนรับรู้รายได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

กระบวนการทางการเงิน #12 ขั้นตอนและวิธีการจัดการการเงิน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง ตัวอย่างการวางแผนการเงิน การวางแผนการเงิน การวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีหลักการอย่างไร วิธีการวางแผนทางการเงินสําหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะคือ การวางแผนทางการเงิน คือ การวางแผนทางการเงินของธุรกิจ เครื่องมือในการวางแผนการเงิน มีงบอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

Leave a Comment

Scroll to Top