3 การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม เกิดส่วนเกินทุน

กำลังปรับปรุง
[Total: 245 Average: 5]

บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้น ?

                การตีราคาสินทรัพย์ะเพิ่มสูงขึ้นจะเดบิตบัญชีสินทรัพย์ และเครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ถือเป็นกำไรจนกว่าจะขายสินทรัพย์นั้นอออกไป บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จะลดลงได้เฉพาะเป็นการมูลค่าของสินทรัพย์ชนิดนี้นเท่าน้น จะนำผลขาดทุนจากการดำเนินงานหรือการตีราคาสินทรัพย์ชนิดอื่นมาหักออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้ไม่ได้ และจแบ่งเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top