5 การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

กำลังปรับปรุง
[Total: 277 Average: 5]

การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ?

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
1. การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงพยายามนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานและในทุก ๆ งานเท่าที่จะทำได้ เนื่องจาก ยอมรับ ในประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เพราะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ งานบัญชี ถือเป้นหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกแขนง ระบบบัญชีที่ดีจะทำให้เกิดการควบคุม ภายในของกิจการนั้น ๆ ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ในปัจจุบัน นักบัญชี ได้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานบัญชีมากขึ้น
ซึ่งโปรแกรมที่นำมาใช้มี 2 ลักษณะคือ
1) โปรแกรมตารางงาน เช่น LOTUS (ปัจจุบันไม่มีผู้นิยมใช้แล้ว) และ Microsoft Excel
2)โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี
ข้อดีของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
1) สะดวกรวดเร็ว
2) ประหยัดเวลา
3) ใช้บุคลากรน้อย
4) ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ
5) หากมีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ง่าย
ข้อเสียของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
1) ใช้เงินลงทุนมาก
2) พนักงานบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะขาดความมั่นคงและอาจทำให้เกิดความเสียหาย
3) ข้อมูลอาจสูญหาย
4) ข้อมูลอาจถูกคัดลอก (Copy)
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ด้าน Hard Ware
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU รุ่น Pentium 4 ขึ้นไป
2) Hard Disk ไม่น้อยกว่า 40 ขึ้นไป
3) RAM ไม่น้อยกว่า 128 MB ด้าน SoftWare
1) โปรแกรมตารางงาน เช่น Microsoft Excel
2) โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี ( ในกรณีที่กิจการต้องการใช้ ) ด้านอื่น ๆ
1) เครื่องพิมพ์ ( Printer ) แบบ Dot Matrix, Laser หรือ Ink-Jet
2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ( UPS )

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top