การทำบัญชีบริษัทเอง

วิธีหาลูกค้าง่ายอยากรับทําบัญชีที่บ้านธุรกิจรวยเงียบทุนน้อย?

บัญชี ทำเองหรือจ้างดี

ทำบัญชีบริษัทเอง หรือ จ้างพนักงานบัญชี

เป็นเรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีเอง หรือคิดว่าจะทำการจ้างพนักงานบัญชีดี ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องคิดด้วยว่าในการทำบัญชีเพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจนั้น

หากมีการจัดการด้านบัญชีที่ดีจะทำให้ผลการวิเคราะห์ทางบัญชี ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยให้เห็นข้อบกพร่องและทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและยังสามารถช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปได้

ยังมีธุรกิจเล็กๆ ที่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชี เหตุผลของการจ้างหรือไม่จ้างพนักงานบัญชีอิสระ บริษัทหรือธุรกิจเล็ก ๆ อาจมองว่าการทำบัญชีเป็นความยุ่งยาก และทีมงานไม่มีความรู้ หรือมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองหากจะต้องจ้างนักบัญชีมาช่วยทำบัญชีให้ หากแต่เห็นความสำคัญของบัญชีแล้ว จะทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้

ยังมีผู้ประกอบการหลายคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจ จึงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่า ใครควรจะเป็นทำบัญชี  และ การจ้างพนักงานบัญชีประจำหรือจ้างพนักงานจากสำนักงานบัญชี สำหรับการจะเลือกวิธีใด ก็มักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของกิจการและความพร้อม ข้อดีข้อเสียของการจ้างสำนักงานบัญชี

ส่วนมากระยะแรกหากธุรกิจมีขนาดเล็กมักเริ่มต้นด้วยการจ้างพนักงานบัญชีอิสระจากข้างนอก หรือหากเจ้าของกิจการพอที่จะทำได้ก็สามารถจัดการทำเองได้ แต่หากเมื่อใดที่ธุรกิจเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจทำให้การบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้น 

ซึ่งการจัดทำบัญชีจะต้องมีความเป็นระบบและต้องการในเรื่องของความรวดเร็วมากขึ้น ที่จะทำการค้นหาข้อมูล โดยกิจ การส่วนใหญ่ก็จะจัดจ้างพนักงานประจำ หรือบางแห่งอาจจ้างควบคู่กันทั้งพนักงานประจำ และ สำนักงานบัญชีที่มาจัดทำบัญชีเป็นหลัก

และการจ้างพนักงานประจำก็เพื่อที่จะควบคุม และเก็บข้อมูลทางบัญชีไว้ที่กิจการอีกส่วนหนึ่ง โดยมีการทำงานไปพร้อมๆ กันกับสำนักงานบัญชีที่จ้าง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ความแตกต่างของการทำบัญชีเอง และการจ้างสำนักงานบัญชี

การจัดทำบัญชีของกิจการ คือ มีการจ้างพนักงานประจำมานั่งทำบัญชีให้กิจการแล้วจ่ายเป็นเงินเดือน หรือเจ้าของกิจการอาจจะมีเป็นทั้งเถ้าแก่และพนักงานบัญชีเองก็ได้ ซึ่งหากเจ้าของกิจการมีความรู้ในการจัดทำบัญชีและสามารถจัดทำเองได้ จะเป็นการช่วยประหยัดเงินจ้างพนักงานบัญชีอีกด้วย แต่หากมีการจ้างพนักงานบัญชีมาทำหน้าที่ 

ข้อดีคือเจ้าของกิจ การสามารถเรียกถามข้อมูลทางการเงิน จากพนักงานได้ตลอดเวลา อย่าง เอกสาร รายรับ รายจ่าย ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ก็ทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว แต่หากต้องจ้างสำนักงานบัญชี ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่เพิ่งเปิด หรือไม่ใช่องค์กรใหญ่ เพราะถือว่าสะดวก และค่าใช้จ่ายไม่แพง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ

ต้องพิจารณาหลายอย่าง ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของการจัดทำบัญชี และการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่อาจเกิดขึ้น

 1. บัญชีคืออะไร? บัญชีคือการบันทึกและติดตามการเคลื่อนไหวของเงิน รวมถึงรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ของบุคคล หรือธุรกิจ การทำบัญชีช่วยให้คุณเข้าใจถึงสถานะการเงินของคุณหรือธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

 2. ทำไมควรทำบัญชีที่บ้าน? การทำบัญชีที่บ้านช่วยให้คุณติดตามรายรับและรายจ่ายของคุณอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 3. เริ่มต้นทำบัญชียังไง? เริ่มต้นโดยการสร้างบันชีธนาคารสำหรับการทำบัญชีแยกจากบัญชีส่วนตัว จากนั้นเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินสด หรือรายการเดินเงิน

 4. ควรใช้เครื่องมืออะไรในการทำบัญชีที่บ้าน? คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่น spreadsheet หรือซอฟต์แวร์บัญชีเบื้องต้นเพื่อทำบัญชีที่บ้าน โดยมีตัวอย่างเช่น Microsoft Excel, Google Sheets, หรือ Wave Accounting เป็นต้น

 5. ควรทำบัญชีเป็นระยะเวลาเท่าไหร่? ความถี่ของการทำบัญชีขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการเงินของคุณ แต่ทั่วไปแล้วควรทำบัญชีอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้คุณมีภาพรวมของการเงินและสามารถปรับแผนการเงินต่อไปได้

กรุณาอย่าลืมตรวจสอบกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีในท้องถิ่นของคุณด้วย เนื่องจากมีความแตกต่างได้ในแต่ละพื้นที่ ถ้าคุณมีภาระงานมากหรือรายละเอียดที่ซับซ้อน เชิญปรึกษานักบัญชีมืออาชีพเพื่อความช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ/ค่ะ!

การหาลูกค้าในการทำบัญชีเองที่บ้านสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

 1. สร้างผลงานและระบบการทำงาน

  • เริ่มต้นโดยการจัดทำรายชื่อลูกค้าที่คุณได้ทำบัญชีให้บริการและระบุประสบการณ์ของคุณในการทำงานด้วย.
  • สร้างระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความสามารถของคุณในการทำบัญชีให้แก่พวกเขา.
 2. สร้างบริการและราคา

  • กำหนดบริการที่คุณสามารถให้บริการให้ลูกค้า เช่น การจัดทำรายการบัญชีประจำเดือน, การตรวจสอบบัญชี, การจัดทำรายงานภาษี, หรือบริการบัญชีรวมอื่น ๆ.
  • กำหนดราคาให้เหมาะสม โดยพิจารณาความซับซ้อนของงานและค่าแรงตลอดเวลาที่คุณใช้ในการทำงาน.
 3. สร้างสัญญาการบริการ

  • จัดทำสัญญาการบริการที่ระบุขอบเขตงานที่คุณจะทำให้กับลูกค้า รวมถึงราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน.
  • ควรให้คำแนะนำในการจัดทำสัญญากับนิติกรรมทางกฎหมายหากคุณไม่มีประสบการณ์ในการทำนี้.
 4. การตลาดและโฆษณา

  • ใช้สื่อสังคมและเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อโฆษณาบริการของคุณ.
  • เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินเพื่อสร้างความรู้จักและสร้างความนิยมในวงกลมลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย.
 5. สร้างความเชื่อมั่นและความรับรู้

  • สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าโดยการให้บริการที่มีคุณภาพและเสริมให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ.
  • อย่าลืมอัพเดตตัวเองเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดทางบัญชีให้มีความรู้สึกมั่นใจในความสามารถของคุณในการให้คำปรึกษาและบริการที่ถูกต้อง.
 6. สร้างฐานลูกค้า

  • เมื่อได้รับลูกค้าแรกแล้ว ให้รักษาความพึงพอใจและปรับปรุงบริการของคุณตามความต้องการของลูกค้า.
  • ขอรีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณ.

การหาลูกค้าในการทำบัญชีเองที่บ้านจะต้องใช้ความพยายามและการตลาดตนเองในบางครั้ง คุณอาจต้องสร้างฐานลูกค้าที่เริ่มแรกโดยการเสนอบริการที่มีราคาเข้าถึงและคุณภาพดี และสร้างภาชนะในการโฆษณาและสร้างชื่อเสียงของคุณในอุตสาหกรรมบัญชีและการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ในอนาคต.

บัญชี ทำเองหรือจ้างดี
บัญชี ทำเองหรือจ้างดี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )