การทำบัญชีบริษัทเอง

3 ทำบัญชีบริษัทเอง หรือ จ้างพนักงานบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

บัญชี ทำเองหรือจ้างดี

เป็นเรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีเอง หรือคิดว่าจะทำการจ้างพนักงานบัญชีดี ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องคิดด้วยว่าในการทำบัญชีเพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจนั้น

หากมีการจัดการด้านบัญชีที่ดีจะทำให้ผลการวิเคราะห์ทางบัญชี ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยให้เห็นข้อบกพร่องและทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและยังสามารถช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปได้

ยังมีธุรกิจเล็กๆ ที่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชี เหตุผลของการจ้างหรือไม่จ้างพนักงานบัญชีอิสระ บริษัทหรือธุรกิจเล็ก ๆ อาจมองว่าการทำบัญชีเป็นความยุ่งยาก และทีมงานไม่มีความรู้ หรือมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองหากจะต้องจ้างนักบัญชีมาช่วยทำบัญชีให้ หากแต่เห็นความสำคัญของบัญชีแล้ว จะทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้

ยังมีผู้ประกอบการหลายคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจ จึงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่า ใครควรจะเป็นทำบัญชี  และ การจ้างพนักงานบัญชีประจำหรือจ้างพนักงานจากสำนักงานบัญชี สำหรับการจะเลือกวิธีใด ก็มักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของกิจการและความพร้อม ข้อดีข้อเสียของการจ้างสำนักงานบัญชี

ส่วนมากระยะแรกหากธุรกิจมีขนาดเล็กมักเริ่มต้นด้วยการจ้างพนักงานบัญชีอิสระจากข้างนอก หรือหากเจ้าของกิจการพอที่จะทำได้ก็สามารถจัดการทำเองได้ แต่หากเมื่อใดที่ธุรกิจเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจทำให้การบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้น 

ซึ่งการจัดทำบัญชีจะต้องมีความเป็นระบบและต้องการในเรื่องของความรวดเร็วมากขึ้น ที่จะทำการค้นหาข้อมูล โดยกิจ การส่วนใหญ่ก็จะจัดจ้างพนักงานประจำ หรือบางแห่งอาจจ้างควบคู่กันทั้งพนักงานประจำ และ สำนักงานบัญชีที่มาจัดทำบัญชีเป็นหลัก

และการจ้างพนักงานประจำก็เพื่อที่จะควบคุม และเก็บข้อมูลทางบัญชีไว้ที่กิจการอีกส่วนหนึ่ง โดยมีการทำงานไปพร้อมๆ กันกับสำนักงานบัญชีที่จ้าง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ความแตกต่างของการทำบัญชีเอง และการจ้างสำนักงานบัญชี

การจัดทำบัญชีของกิจการคือมีการจ้างพนักงานประจำมานั่งทำบัญชีให้กิจการแล้วจ่ายเป็นเงินเดือน หรือเจ้าของกิจการอาจจะมีเป็นทั้งเถ้าแก่และพนักงานบัญชีเองก็ได้ ซึ่งหากเจ้าของกิจการมีความรู้ในการจัดทำบัญชีและสามารถจัดทำเองได้ จะเป็นการช่วยประหยัดเงินจ้างพนักงานบัญชีอีกด้วย แต่หากมีการจ้างพนักงานบัญชีมาทำหน้าที่ 

ข้อดีคือเจ้าของกิจ การสามารถเรียกถามข้อมูลทางการเงิน จากพนักงานได้ตลอดเวลา อย่าง เอกสาร รายรับ รายจ่าย ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ก็ทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว แต่หากต้องจ้างสำนักงานบัญชี ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่เพิ่งเปิด หรือไม่ใช่องค์กรใหญ่ เพราะถือว่าสะดวก และค่าใช้จ่ายไม่แพง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ

แต่การจ้างสำนัก งานบัญชีก็ต้องพิจารณาหลายอย่าง ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของการจัดทำบัญชี และการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
บัญชี ทำเองหรือจ้างดี
บัญชี ทำเองหรือจ้างดี

ข้อมูล : รับทําบัญชีอิสระ , ทําบัญชีบริษัทเอง

Leave a Comment

Scroll to Top