การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง

65(3) การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง

การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งตามเงื่อนไขของพรรคการเมือง
สามารถลงเป็นรายจ่ายของบริษัท หรือไม่ หรือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3)

ไม่ได้ เพระว่าถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง

Leave a Comment

Scroll to Top