65(3) การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง

การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง
[Total: 117 Average: 5]

การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง ?

การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งตามเงื่อนไขของพรรคการเมือง
สามารถลงเป็นรายจ่ายของบริษัท หรือไม่ หรือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3)

ไม่ได้ เพระว่าถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top