3 การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป
[Total: 132 Average: 5]

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป ?

ตอบ : กิจการต้องบันทึกบัญชีค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการด้วยค่ะ เพียงแต่การกู้ยืมเงินนั้นต้องเป็นต้นทุนทางการเงินที่เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากรค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top