2 การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน

การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน
[Total: 474 Average: 5]

การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน

การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน ?

การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน…เงินกู้ยืมระว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก เราสามารถบันทึกบัญชี(บริษัทแม่)ได้อย่าไร

ตอบ: +++ การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน +++
1. กรณีบริษัทแม่กู้ยืมเงินจากบริษัทลูก
Dr. เงินสด / ธนาคาร
Cr. เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น / ระยะยาว จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2. กรณีบริษัทแม่ให้บริษัทลูกยืมเงิน
Dr. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น / ระยะยาว แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Cr. เงินสด / ธนาคาร
*** และควรมีการทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินประกอบด้วยค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top