2 การบันทึกรายได้ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 282 Average: 5]

การบันทึกรายได้

การบันทึกรายได้ คือ ?

การบันทึกรายได้ คือ (The Revenue Realization) การบันทึก/รับรู้รายการอันเป็นรายได้ของกิจการ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแม่บทการบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย 2 หลักการ คือ เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) และเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top