30ธค การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน
[Total: 193 Average: 5]

การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

กิจการจ่ายเช็คชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 แต่เจ้าหนี้การค้ายังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน กิจการต้องปรับปรุงบัญชีหรือป่าวคะ ?

ตอบ: กิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการค่ะ แต่ควรมีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อให้กิจการสามารถตรวจสอบรายการได้คะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top