3 การปันส่วนต้นทุน คือ [Allocation] ตามคำบัญญัติ

การปันส่วนต้นทุน
[Total: 152 Average: 5]

การปันส่วนต้นทุน

การปันส่วนต้นทุน คือ ?

การปันส่วนต้นทุน คือ (Allocation) ตามคำบัญญัติศัพท์ของสมาคมนักบัญชีฯ คือ การ แบ่งส่วนของรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ไปยังกิจกรรม กระบวนการผลิต การดำเนินงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ต้นทุนที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือวิธีการที่เหมาะสม อย่างอื่น

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top