การปันส่วนต้นทุน

รับทำบัญชี.COM | หลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

การปันส่วนต้นทุน

การปันส่วนต้นทุน คือ (Allocation) ตามคำบัญญัติศัพท์ของสมาคมนักบัญชีฯ คือ การ แบ่งส่วนของรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ไปยังกิจกรรม กระบวนการผลิต การดำเนินงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ต้นทุนที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือวิธีการที่เหมาะสม อย่างอื่น

การปันส่วนต้นทุน (Allocation) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแบ่งส่วนหนึ่งๆ ของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างหลายกิจกรรมหรือส่วนของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าแต่ละกิจกรรมหรือส่วนของธุรกิจได้ส่วนใดของต้นทุนทั้งหมดของบริษัท นี่คือบางข้อสำคัญเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุน

  1. การกำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่คุณจะทำการปันส่วนต้นทุน คุณควรกำหนดวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่จะใช้ในการแบ่งส่วนต้นทุน ว่าคุณต้องการจะวิเคราะห์และเปรียบเทียบกิจกรรมหรือส่วนของธุรกิจใด ๆ และสำหรับวัตถุประสงค์ใด

  2. การกำหนดวิธีการ คุณต้องกำหนดวิธีการที่จะใช้ในการปันส่วนต้นทุน วิธีการนี้อาจแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การใช้สัดส่วน เวลา หรือค่าตามการใช้งาน

  3. การกำหนดความสัมพันธ์ คุณควรกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมหรือส่วนของธุรกิจกับต้นทุนที่จะถูกแบ่ง ว่ากิจกรรมแต่ละอันมีผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราใด

  4. การกำหนดคำแนะนำสินค้าหรือบริการ หากคุณมีหลายสินค้าหรือบริการ คุณควรกำหนดว่าการปันส่วนต้นทุนนั้นสามารถใช้กับสินค้าหรือบริการใดและอย่างไร

  5. การสอบถามความเห็น การปันส่วนต้นทุนอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างแผนกหรือทีมงานในบริษัท คุณควรสอบถามความเห็นและรับคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปันส่วนต้นทุนเป็นไปตามรายการและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

  6. การบันทึกและการรายงาน คุณควรบันทึกข้อมูลการปันส่วนต้นทุนอย่างถูกต้องและรายงานผลลัพธ์ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งอาจต้องประจำเดือนหรือประจำไตรมาส

การปันส่วนต้นทุนสามารถช่วยให้บริษัททำการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ในแต่ละส่วนของธุรกิจ การปันส่วนต้นทุนยังช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวางแผนการเงินของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมของบริษัท

 
การปันส่วนต้นทุน คือ
การปันส่วนต้นทุน คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )