2 การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร

การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร
[Total: 417 Average: 5]

การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร

การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร

การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร ?

การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจแต่ละประเภท ส่วนใหญ่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเดียวกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ เช่น ธุรกิจเครื่องสำอางค์ ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกับธุรกิจทั่วไปค่ะ เพียงแต่อาจจะเสียในอัตราที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยุ๋กับรายได้ของธุรกิจค่ะ แต่ภาษีที่ทุกธุรกิจต้องเสียในอัตราเดียวกันคือ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 7
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราเดียวกันขึ้นอยุ่กับผลประกอบการของธุรกิจ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top