3 การผ่านรายการ คือ POSTiNG ไปบัญชีแยกประเภท

รายการผ่านบัญชี
[Total: 1186 Average: 5]

การผ่านรายการ

การผ่านรายการ คือ ?

การผ่านรายการ คือ (Posting) การผ่าน/การนำข้อมูลรายงานการค้าจากสมุดบัญชีขั้นต้นไปบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล/รายการนั้นๆ เพื่อหายอดคงเหลือของแต่ละบัญชีต่อไป โดยเมื่อผ่านรายการเสร็จแล้วต้องอ้างอิงหน้าบัญชีของสมุดขั้นต้นและเลขที่บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบว่ารายการเดบิตหรือเครดิตที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทเป็นการผ่านรายการมาจากสมุดขั้นต้นประเภทใด หน้าบัญชีใดและเลขที่บัญชีอะไร เพื่อสามารถตรวจสอบกลับไปได้อย่างถูกต้อง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top