3ปี การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือสัมนา

การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือสัมนา
[Total: 98 Average: 5]

การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือสัมนา

การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือการสัมมนา หากทำการอบรมไม่ครบ 27 ชม.ในรอบ 3 ปี เราสามารถไปอบรมในปีถัดไป แล้วนำมาแจ้งในรอบปีที่ขาดอยู่ได้หรือไม่ ?

ตอบ : ในรอบ 3 ปี ท่านต้องพัฒนาความรู้ให้ได้ 27 ชั่วโมง ทั้งนี้กำหนดไว้ในแต่ละปีต้องอบรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง และภายใน 3 ปี ต้องอบรมชั่งโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีอย่างน้อย 18 ชั่วโมง หรือจะอบรมวิชาทางบัญชีทั้ง 27 ชั่วโมง ก็ได้ หากภายในรอบ 3 ปี ท่าน ไม่ทำการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีโทษ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งในกรณีของท่านต้องรีบอบรมให้ครบแล้วนำมาแจ้งในรอบปีที่ขาดอยู่

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top