การยื่นงบต่อกรมพัฒานาธุรกิจกรณีเลิกกิจการ

รับทำบัญชี.COM | ไม่ยื่นงบเลิกกิจการและส่งงบการเงิน?

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

การยื่นงบต่อกรมพัฒานาธุรกิจกรณีเลิกกิจการ

บริษัทไม่ได้ประกอบการมาประมาณ 8 ปี

ทางบริษัทไม่ได้ประกอบการมาประมาณ 8 ปีแล้ว แต่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการ และการส่งงบการเงินของกิจการชั่วคราวได้หรือป่าวคะ

ตอบ บริษัทมีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปีคะ แม้ว่ากิจการจะไม่ได้ประกอบธุรกิจเลยก็ตาม ซึ่งกิจการไม่สามารถแจ้งขอหยุดดำเนินการหรือการส่งงบการเงินชั่วคราวได้จนกว่ากิจการจะจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบเลิกกิจการ (Liquidation Statement) หรือที่เรียกอีกชื่อว่างบปิดบัญชี (Closing Statement) เป็นเอกสารทางการเงินที่สรุปรายละเอียดการปิดกิจการหรือบริษัท ซึ่งรวมถึงการขายสินทรัพย์, การชำระหนี้, การจ่ายค่าจ้างพนักงาน, การจ่ายค่าภาษี, และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติกิจการ

งบเลิกกิจการมีหน้าที่สรุปสถานะการเงินของบริษัทหรือกิจการที่ยุติ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้

  1. รายละเอียดเรื่องทรัพย์สินและหนี้สิน รายงานสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในบริษัท รวมถึงการประเมินมูลค่าและประเมินราคาทรัพย์สิน
  2. รายการสินทรัพย์ที่ถูกขายและรายได้จากการขาย รายงานสินทรัพย์ที่ถูกขายในกระบวนการยุติและจำนวนเงินที่ได้จากการขายเหล่านี้
  3. การจ่ายหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายการหนี้สินที่ต้องการชำระและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติกิจการ เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าภาษี, ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย, และอื่น ๆ
  4. ผลตอบแทนในการยุติ สรุปผลตอบแทนหลังจากที่จ่ายหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงส่วนที่เหลือของเงินจากการขายสินทรัพย์
  5. การแจ้งผู้ถือหุ้นและหนี้สิน รายงานถึงการแจ้งให้ทราบกับผู้ถือหุ้นและหนี้สินเกี่ยวกับกระบวนการยุติกิจการ
  6. สรุปสถานะการเงินสุดท้าย สรุปรายละเอียดการเงินสุดท้ายของบริษัทหรือกิจการหลังจากการยุติ, รวมถึงยอดเงินที่เหลือหลังจากที่ชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการยุติกิจการและการเลือกตั้งผู้จัดการการยุติอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติ การเรียกประชุมนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบเลิกกิจการและอนุมัติแผนการยุติ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับขององค์กรและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )