การตรวจรับสินค้าทางผู้ซื้ออาจพบสินค้าที่ส่งไปชำรุดเสียหายอาจผิดขนาด

รับทำบัญชี.COM | การรับคืนสินค้าปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 147 Average: 5]

การรับคืนสินค้า

การตรวจรับสินค้า ทางผู้ซื้ออาจพบสินค้า ที่ส่งไป ชำรุดเสียหาย อาจผิดขนาด

การรับคืนสินค้า หมายถึง เมื่อผู้ขายส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วในการตรวจรับสินค้าทางผู้ซื้ออาจพบสินค้าที่ส่งไปชำรุดเสียหายอาจผิดขนาด หรือคุณภาพไม่ตรงกับที่ส่งให้ ในบางครั้งผู้ขายก็ต้องเปลี่ยนสินค้า หรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อ แต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นเงินสดต้องคืนเงินให้ลูกค้า

การรับคืนสินค้า จะมีผลทำให้ยอดขาย และยอดลูกหนี้ ลดลง การบันทึกบัญชีจะใช้ใบลดหนี้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี โดยบันทึกในบัญชี

ขั้นตอนการรับคืนสินค้า

  1. ตรวจสอบเงื่อนไขการรับคืนสินค้า ก่อนที่จะรับคืนสินค้าจากลูกค้า คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับคืนที่กำหนดไว้กับลูกค้า เช่น ระยะเวลาที่ยอมรับในการรับคืนสินค้า หรือเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในกรณีที่มีการชำรุดหรือเสียหาย
  2. ตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อนที่จะรับคืนสินค้า คุณควรตรวจสอบสภาพของสินค้าว่ายังคงเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ คุณควรตรวจสอบว่าสินค้ามีการใช้งานมาก่อนหน้านี้หรือไม่ และว่าสินค้ามีการบกพร่องหรือเสียหายใดๆ หากสินค้ามีปัญหาใดๆ คุณควรบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไป
  3. บันทึกข้อมูลการรับคืน คุณควรทำการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า เช่น วันที่และเวลาการรับคืน ชื่อลูกค้า รายละเอียดของสินค้าที่ถูกคืน และเหตุผลที่สินค้าถูกคืน เพื่อให้คุณสามารถติดตามการรับคืนสินค้าและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดการสินค้ารับคืนในอนาคต

ตัวอย่าง ของบันทึกบัญชีการรับคืนสินค้า วันที่ 8 กรกฎาคม 2023 เวลา 1430 น. ชื่อลูกค้า สมชาย ใจดี รายละเอียดสินค้าที่ถูกคืน เสื้อผ้าชิ้นเดียว สีดำ ไซส์ M เหตุผลที่สินค้าถูกคืน ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไซส์เป็น L ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการส่งคืนสินค้า

  1. ตรวจสอบคำขอการส่งคืนสินค้า ก่อนที่จะดำเนินการส่งคืนสินค้า คุณควรตรวจสอบคำขอส่งคืนสินค้าจากลูกค้าให้แน่ใจว่ามีรายละเอียดเพียงพอในการทำงาน รวมถึงสินค้าที่ต้องการส่งคืนและเหตุผลที่สินค้าถูกส่งคืน
  2. เตรียมสินค้าสำหรับการส่งคืน คุณควรเตรียมสินค้าที่จะส่งคืนให้มีความพร้อมในการส่งคืน ซึ่งอาจรวมถึงการทำความสะอาดสินค้า การซ่อมแซมหรือการแพคสินค้าใหม่ก่อนที่จะส่งคืนให้กับลูกค้า
  3. บันทึกข้อมูลการส่งคืน คุณควรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า เช่น วันที่และเวลาการส่งคืน รายละเอียดของสินค้าที่ส่งคืน และข้อมูลการติดต่อลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถติดตามการส่งคืนสินค้าและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดการสินค้ารับคืนในอนาคต

รับคืนสินค้า (ภาษาอังกฤษ Return of Goods) หมายถึง กระบวนการที่ลูกค้าส่งคืนสินค้ากลับไปยังร้านค้าหรือผู้ขาย เช่นในกรณีที่สินค้ามีปัญหาเท่านั้น รับคืนสินค้าเป็นเจ้าห้างของการทำให้ลูกค้าพึงพอใจและคืนค่าให้กับลูกค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า รับคืนสินค้าเป็นกระบวนการที่ต้องมีการบันทึกบัญชีเพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า

การจัดการสินค้ารับคืนในบริษัทหรือร้านค้าที่ใหญ่มีแผนกออกบิลที่รับผิดชอบในการรับคืนสินค้า แผนกออกบิลมีหน้าที่ทำการบันทึกบัญชีและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า รวมถึงเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อการส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้า

หน้าที่ของแผนกออกบิลในการรับคืนสินค้าสามารถรวมถึง

  1. บันทึกข้อมูลการรับคืนสินค้า แผนกออกบิลต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกส่งคืน เช่น รายละเอียดของสินค้า จำนวนสินค้าที่ถูกส่งคืน และราคาของสินค้าเมื่อถูกส่งคืน
  2. ออกบิลการรับคืนสินค้า แผนกออกบิลต้องทำการสร้างบิลสำหรับการรับคืนสินค้า โดยระบุรายละเอียดของสินค้าที่ถูกส่งคืน ราคาของสินค้า เงื่อนไขการรับคืน เป็นต้น บิลนี้จะถูกใช้ในกระบวนการบัญชีและการเรียกเก็บเงิน
  3. ประมวลผลบัญชี แผนกออกบิลต้องประมวลผลข้อมูลการรับคืนสินค้าเพื่อบันทึกบัญชี คุณสามารถใช้ข้อมูลจากบิลการรับคืนสินค้าเพื่อปรับปรุงยอดขายรวม ยอดคงเหลือสินค้า หรือการประมวลผลอื่นๆ เพื่อให้รายงานการเคลื่อนไหวเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า
  4. การติดต่อลูกค้า แผนกออกบิลอาจมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า การติดต่อลูกค้าสามารถช่วยให้แผนกออกบิลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการดำเนินการรับคืนสินค้า

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีการรับคืนสินค้าในแผนกออกบิล

วันที่ 8 กรกฎาคม 2023 เวลา 1445 น. ชื่อลูกค้า สมศรี สุดหวาน รายละเอียดสินค้าที่ถูกส่งคืน โทรศัพท์มือถือรุ่น XYZ123 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 10,000 บาท เหตุผลที่สินค้าถูกส่งคืน ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอที่มีความบกพร่อง

กรุณาทราบว่าขั้นตอนและตัวอย่างที่ให้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และอาจมีการปรับแต่งหรือการดำเนินการเพิ่มเติมที่เหมาะสมตามเงื่อนไขและกระบวนการขออภัยค่ะ แต่ไม่สามารถรับของคืนสินค้าให้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม ขอให้โชคดีในการดำเนินการต่อไปค่ะ

อ่านเพิ่มเติม >> เงินสดในมือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )