3 การรับเงินสดจากค่าขายหน้าร้าน รายงาน ใบฝากเงิน ธนาคาร

การรับเงินสดจากค่าขายหน้าร้าน
[Total: 140 Average: 5]

การรับเงินสดจากค่าขายหน้าร้าน

การรับเงินสดจากค่าขายหน้าร้าน รายงาน ใบฝากเงิน ธนาคาร ?

เมื่อกิจการมีการดำเนินงานได้รับเงินค่าขายสด วิธีการควบคุมเงินสดจากการขายให้รัดกุม คือ การใช้เครื่องบันทึกเงินสด ( Cash Register ) โดยกำหนดให้มีพนักงานประจำเครื่อง เป็นผู้รับผิดชอบจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละวัน เมื่อสิ้นวัน หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือสมุห์บัญชี จะเป็นผู้เปิดเครื่องเพื่อตรวจนับเงินสดและทำรายงานเงินสดค่าขายประจำวัน และกำหนดให้มีพนักงานอีกคนตรวจนับเงินสดเพื่อเปรียบเทียบกับยอดเงินในเครื่องเก็บเงินแล้วนำฝากธนาคาร กรณีใช้ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่กำหนดเลขที่เรียงลำดับไว้ล่วงหน้า ทุกสิ้นวันเมื่อพนักงานขายนับเงินสด พนักงานอีกคนหนึ่งบวกยอดสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อเทียบยอดว่าตรงกันหรือไม่ พร้อมทั้งทำรายงานการตรวจนับเงินสดพนักงานอีกคนหนึ่งเป็นผู้เขียนใบนำฝากและนำเงินฝากธนาคาร ซึ่งใบนำฝากรายงานเงินสดค่าขายประจำวันจะเป็นหลักฐานที่พนักงานบัญชีไว้ลงบัญชีต่อไป
แหล่งอ้างอิง : การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top