3 การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
[Total: 155 Average: 5]

การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ?

ในการประชุมสามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่

+++บริษัทสามารถลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินได้ค่ะ แต่เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแล้ว บริษัทต้องส่งสำเนางบการเงินไปยังผู้ถือหุ้นก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top