การลดทุนทำได้กี่วิธี

2 การลดทุนทำได้กี่วิธี

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

การลดทุนทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง

การลดทุนมีวิธีการปฏิบัติได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ลดมูลค่าหุ้นให้ต่ำลง
2. ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การลดทุนทำได้กี่วิธี

Leave a Comment

Scroll to Top