การลดทุนนิติบุคคล ตอนแรกเปิดบริษัทมาด้วยทุน

การลดทุนนิติบุคคล
[Total: 129 Average: 5]

การลดทุนนิติบุคคล

การลดทุนนิติบุคคล ?

ตอนแรกเปิดบริษัทมาด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทถ้าอยากลดทุนเหลือ 5 แสนทำได้ไหม ?
ตอบ: ได้
ตอบเพิ่มเติมนะคะ กรณีที่บริษัทฯ มีการจดทะเบียน ลดทุนและจ่ายเงินลดทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบริษัทฯ จ่ายเงินลดทุนเฉพาะส่วนที่จ่าย ไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน ผู้ถือหุ้นต้องนำเงินลดทุนดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ง) แห่ง ประมวลรัษฎากรค่ะ

เพราะว่าการจ่ายค่าตอบแทนหรือจะมอบสิทธิอำนาจให้ใครต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทค่ะ ซึ่งต้องประกาศเพื่อให้รับทราบทั่วกัน

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top