การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษี

รับทำบัญชี.COM | ลดหย่อนคู่สมรสชาวต่างชาติ?

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ

การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษีกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้

คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีรายได้ในประเทศไทย (คือยังคงทำงานในต่างประเทศ) สามารถนำคู่สมรสมาคำนวณรวมภาษีและหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

สำหรับการหักค่าลดหย่อนองสามีชาวต่างชาตินั้น ถ้าหากสามีไม่มีเงินได้ ก็สามารถหักค่าลดหย่อนได้ 30,000 บาทค่ะ แต่จะต้องเป็นสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงจะสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ แต่สำหรับรายได้ที่จะนำมารามคำนวณภาษีนั้น เนื่องจากสามีมีเงินได้อยู่ในต่างประเทศ ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ก็ไม่สามารถนำเงินได้ของต่างประเทศมารวมคำนวณภาษีในประเทศไทยได้

อ่านเพิ่มเติม >> ลดหย่อนภาษีวิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?

 
การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษีกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้
การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษีกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้