การวางแผนทำงานบัญชีในแต่ละวัน

รับทำบัญชี.COM | วางแผนงานบัญชีให้เป็นปัจจุบันทำอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 91 Average: 5]

แผนงานบัญชี

การวางแผนทำงานบัญชีในแต่ละวันเพื่อให้งานบัญชีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง

           การทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันหมายความว่า เมื่อมีการรับจ่ายใด ๆ เกิดขึ้น พนักงานบัญชีได้บันทึกบัญชีทันทีไม่ได้ปล่อยให้ข้ามวันหรือหลาย ๆ วันจึงมาทำที  ซึ่งเสี่ยงต่อการเข้าตรวจอย่างกะทันหันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะให้คุณไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ พนักงานบัญชีต้องรู้จักวางแผนการทำงานในแต่ละวัน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและบัญชีเป็นปัจจุบัน
1.จดรายการที่จะต้องทำในวันพรุ่งนี้ หากมีงานที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ให้คุณจดเอาไว้ เช่น การส่งเอกสารงบเดือนให้หน่วยตรวจสอบ การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับสรรพากร การทำเรื่องถอนเงินธนาคาร เป็นต้น ซึ่งการจดจะดีกว่าจำจะทำให้คุณทำงานตามที่จดไว้ไม่มีตกหล่นและไม่เกิดการเสียหายตามมา เช่น ลืมนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามเวลาที่กำหนดทำให้โดนปรับ เป็นต้น
2.อย่ารีรอในการลงรายการ เมื่อมีการรับการจ่ายเงิน คุณต้องบอกกับตัวเองว่าจะต้องทำทันที โดยบันทึกรายการในสมุดรายวันและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การทำเช่นนี้จะทำให้งานเป็นปัจจุบันอย่างแน่นอน เรียกว่าเป็นการวางแผนการทำงานที่ดี อีกทั้งยังเบาแรงดีกว่าที่จะมารวม ๆ หลายรายการแล้วค่อยบันทึกบัญชี
3.กล้าหาญที่จะทักท้วง หากพนักงานบัญชีเห็นว่าเอกสารสำคัญมีความไม่ถูกต้อง ก็จะต้องกล้าทักท้วงต่อผู้ที่มีความรับผิดชอบในเอกสารนั้น อย่าปล่อยเลยตามเลย ส่งคืนให้เขากลับไปแก้ทันที เช่น การเขียนชื่อห้างร้านผิด หรือรายละเอียด จำนวนเงินคูณกันแล้วผิด การไม่ลงตัวหนังสือกำกับตัวเลขเงิน เป็นต้น การดูเอกสารตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งย่อมไม่เกิดการตามแก้ในภายหลัง นับว่าเป็นการวางแผนการทำงานให้ถูกต้องในแต่ละวันที่ดีมาก
4.ทำงานล่วงเวลา หากวันไหนมีงานเข้ามามากและงานยังไม่เสร็จแต่เวลาหมดซะก่อน พนักงานบัญชีอาจต่อเวลาในช่วงเย็นออกไปอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเพื่อเคลียร์งานให้เสร็จในแต่ละวัน ดีกว่ากลับบ้านไปในขณะที่งานยังคั่งค้าง แน่นอนว่าคงไม่ได้เป็นทุกวัน อาจเป็นบางวันที่มีงานเข้ามามาก การอุทิศเวลาย่อมเป็นผลดีนอกจากจะทำให้งานเป็นปัจจุบันแล้ว ยังได้ใจเจ้านายไปเต็ม ๆ อีกด้วย
            พนักงานบัญชีที่รู้ขอบเขตงานของตนเอง และมีการวางแผนในการทำงานในแต่ละวัน จะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นการทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้ทันทีหากเกิดความผิดพลาด มีการปิดบัญชีลงตัวทุกครั้ง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้พนักงานบัญชีไม่เครียดเพราะได้มีการวางแผนงานไว้อย่างเหมาะสม