การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด

รับทำบัญชี.COM | ขั้นตอนวางแผนเงินสดวางแผนทางการเงินมีดังนี้

การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด

การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด

+++วางแผนเกี่ยวกับเงินสด เป็นวิธีการที่ช่วยให้กิจการมีเงินสดเพียงพอที่จะใช้จ่ายในระยะเวลาหนึ่ง โดยมีการจัดทำงบประมาณตามที่วางแผนไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเกี้ยวกับเงินสด คือ งบประมาณเงินสด (Cash Budget) เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเกี่ยวกับเงินสดรับ เงินสดจ่ายตลอดจนเงินขาด เงินเกิน ที่อาจเกิดขึ้น การจัดทำงบประมาณเงินสดจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

หากมีเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นจะได้วางแผนในการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดดอกผล ถ้ามีเงินสดขาดมือจะได้พิจารณาวางแผนหาแหล่งเงินทุนเพื่อการกู้ยืมต่อไป

แหล่งอ้างอิง การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์

 
การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด
การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด
ปก กบ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )