การสำรองเงินให้คนต่างประเทศ

สำรองเงินค่าเดินทาง ไป ต่างประเทศ?

Click to rate this post! [Total: 141 Average: 5] ในหน้า …

สำรองเงินค่าเดินทาง ไป ต่างประเทศ? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

ค่าเดินทางไปต่างประเทศ

การสำรองเงินให้คนต่างประเทศ บันทึกบัญชีไหมคะ

ตอบ: ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ
 

บัญชีสำรองเงินค่าเดินทาง (Travel Expense Reserve Account) เป็นบัญชีที่ใช้ในการจัดสรรเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานหรือสมาชิกในองค์กร เพื่อให้สามารถรับเงินล่วงหน้าหรือรับเงินสำรองเพื่อใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางในอนาคต

เมื่อพนักงานหรือสมาชิกทำรายการเดินทาง เช่น การเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การเดินทางไปราชการ หรือการเดินทางส่วนตัว เขาสามารถยื่นค่าใช้จ่ายของตัวเองเพื่อรับเงินสำรองจากบัญชีนี้ และในภายหลังองค์กรจะดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนั้นและจ่ายเงินให้กับพนักงานหรือสมาชิกตามรายการที่ยื่นเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เงินจากบัญชีสำรองเงินค่าเดินทาง

การใช้บัญชีสำรองเงินค่าเดินทางช่วยให้องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานหรือสมาชิกได้อย่างมีระเบียบและตรงตามเงื่อนไขขององค์กร และทำให้เงินสำรองเพียงพอในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางต่าง ๆ โดยไม่ต้องรวมเข้ากับงบประมาณรายรายได้หรือรายจ่ายทั่วไปขององค์กร การจัดสรรเงินในบัญชีนี้มักจะเป็นการเผื่อไว้เท่าที่เป็นไปได้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเดินทางในอนาคตที่อาจไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าได้

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา #3 eXCEL ฟรี wORD ฟอร์ม บุคคลธรรมดา โหลดตัวอย่าง?

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

ให้เช่าต้นไม้ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ต้นไม้ ให้เช่า ราคา เช่าต้นไม้จริง ธุรกิจขายต้นไม้ใหญ่ เช่าต้นไม้ปลอม ปลูกต้นไม้ขายได้ 200 ล้าน ใน 8 ปี ธุรกิจ เพาะต้นไม้ขาย ปลูกต้นไม้ ทำ เงิน แผนธุรกิจร้านขายต้นไม้

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี ลาดกระบัง ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท ลาดกระบัง

Leave a Comment

Scroll to Top