3 การส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง

การส่งหนังสือนัดประชุม
[Total: 152 Average: 5]

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง ?

บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง แทนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่คะ

+++++ สามารถทำได้ แต่ยังคงต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ควบคู่กันไปด้วย +++++

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top