การออกหนังสือรับรองหักณที่จ่ายเงินปันผล

รับทำบัญชี.COM | หนังสือรับรองหักณที่จ่ายเงินปันผล?

การออกหนังสือรับรองหักณ ที่จ่ายเงินปันผล

การออกหนังสือรับรองหักณ ที่จ่ายเงินปันผล ต้องออกอย่างไร

ตอบ ออกเหมือนกับหัก ณ ที่จ่ายทั่วไป

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล (Withholding Tax Certificate) เป็นเอกสารทางการเงินที่นายจ้างหรือผู้จ่ายเงินต้องออกให้แก่ผู้รับเงิน (รับเงินปันผล) โดยระบุจำนวนเงินที่ถูกหักภาษีหรือค่าบริการที่ต้องส่งถึงหน่วยงานภาษี เพื่อให้ผู้รับเงินนำไปรายงานการหักภาษีกับหน่วยงานภาษีและใช้ในการยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผลควรรวมข้อมูลสำคัญต่อไปนี้

  1. ข้อมูลผู้รับเงิน ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงิน (รับเงินปันผล)

  2. ข้อมูลผู้จ่ายเงิน ระบุชื่อและที่อยู่ของนายจ้างหรือผู้จ่ายเงิน (นายจ้างหรือบริษัท)

  3. เลขประจำตัวประชาชน (TIN) หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน เพื่อประสบการณ์การหักภาษี

  4. จำนวนเงินที่ถูกหัก ระบุจำนวนเงินที่ถูกหักภาษีหรือค่าบริการ

  5. ประเภทของหักภาษี ระบุประเภทของหักภาษี เช่น หักภาษีเงินได้ส่วนบุคคลหรือหักภาษีค่าบริการ

  6. วันที่หักภาษี ระบุวันที่ที่มีการหักภาษี

  7. รายละเอียดอื่น ๆ อาจรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผลเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการรายงานภาษีเงินได้และในการตรวจสอบการถูกต้องของการหักภาษีหรือค่าบริการ ควรทำการบันทึกและจัดเก็บเอาไว้อย่างประพฤติใจเพื่อประกอบการทำภาษีในอนาคตและเพื่อการตรวจสอบทางการบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 119 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )