การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้า

รับทำบัญชี.COM | วิธีเฉลี่ยภาษีซื้อ ห้างสรรพสินค้าตัวอย่าง?

การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ

ตอบ : กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ถ้ารายได้ของห้างฯ ในปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมดตามข้อเท็จจริงที่แจ้ง ห้างฯ มีสิทธิเลือกปฏิบัติได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรแต่อย่างใด ดังนี้

(1) ห้างฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ข้อ 2(3) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535 หรือ

(2) ห้างฯ มีสิทธิเลือกไม่นำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขาย แต่ให้นำไปรวมคำนวณ เป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ ทั้งนี้ ตามข้อ 3(2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535

 
ธุรกิจผลิตกล่องพลาสติก

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )