การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ

การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้า
[Total: 140 Average: 5]

การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ

การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไง ?

ตอบ : กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ถ้ารายได้ของห้างฯ ในปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมดตามข้อเท็จจริงที่แจ้ง ห้างฯ มีสิทธิเลือกปฏิบัติได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรแต่อย่างใด ดังนี้ (1) ห้างฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ข้อ 2(3) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535 หรือ (2) ห้างฯ มีสิทธิเลือกไม่นำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขาย แต่ให้นำไปรวมคำนวณ เป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ ทั้งนี้ ตามข้อ 3(2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top