การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของกรรมการ

[Total: 45 Average: 5]

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของกรรมการ ?

ข้อมลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ
ชื่อกรรมการออกจากตำแหน่ง
ชื่อ อายุ ที่อยู่ ของกรรมการที่เข้าใหม่
อำนาจกรรมการที่ได้แก้ไข้เปลี่ยนแปลงใหม่
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรืออำนาจกรรมการ ได้แก่
-สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน (พร้อมรับรองสำเนา และให้กรรมการที่มีอำนาจรับรองด้วย)
-คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
-แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
-รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
-รายละเอียดกรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)
-สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 18, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top