การเลิกบริษัทตามกฎหมาย

รับทำบัญชี.COM | การเลิกบริษัท โดยผลของกฎหมาย เลิกตามกฎหมาย?

Click to rate this post!
[Total: 33 Average: 5]

การเลิกบริษัทตามกฎหมาย

1. ถ้าของบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทเลิกกิจการในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้นเกิดขึ้นบริษัทก็จะเลิกกิจการ
2. หากวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งขึ้นเพื่อเฉพาะกิจการใดอย่างเดียว เมื่อกรณีนั้นเกิดขึ้นบริษัทก็จะเลิกกิจการ
3. บริษัทได้ตั้งขึ้นโดยมีกำหนดระยะเวลา เมื่อถึงระยะเวลานั้นก็จะเลิกกิจการ
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกกิจการ
5. เมื่อบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัว และล้มละลาย บริษัทจะต้องเลิกกิจการ การเลิกกิจการจากคำสั่งศาล
 
1. ทำผิดในเรื่องการยื่นรายงานประชุมบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท
2. ถ้าบริษัทไม่เริ่มทำการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบีบน หรือหยุดทำการถึง 1 ปีเต็ม
3. การดำเนินงานของบริษัทำไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียวและไม่มีหวังที่จะทำกำไรได้
4. ถ้ามีผู้ถือหุ้นเหลือไม่เกิน 3 คน
1. กรรมการบริษัท
2. บุคคลอื่นที่ศาลได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
3. บุคคลที่ศาลเป็นผู้แต่งตั้งตามคำร้องของผู้ที่มีส่วนได้เสีย
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )