การเสียภาษีกรณีมีรายได้เสริม

[Total: 152 Average: 5]

การเสียภาษีกรณีมีรายได้เสริม

การเสียภาษีกรณีมีรายได้เสริม

มีรายได้เสริม ต้องเสียภาษียังไง ?

ตอบ: ถ้าบุคคลธรรมดามีรายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน นะค่ะ ต้องยื่น ภงด.94,ภงด.90 ด้วยนะค่ะ
ถ้ารายได้ที่มีไม่เกิน 150000 ยกเว้นภาษีคะ
100001 – 500000 อัตราภาษี 10%
500001 – 1000000 อัตราภาษี 20%
1000001 – 4000000 อัตราภาษี 30%
4000000 ขึ้นไป อัตราภาษี 37%
และจะต้องยื่นแบบ ภงด.90 สำหรับบุคคลที่มีสถานะโสด และ มีเงินได้หลายประเภท หรือ สามี ที่มีเงินได้หลายประเภท หรือ สามีที่นำเงินได้ของภรรยามายื่นรวม จะต้องยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปีภาษี
และ ภงด.94 เป็นภาษีการค้าของบุคคลธรรมดา แม้จะจดทะเบียนการค้าแต่ต้องไม่ใช่บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นเงินที่ได้จากการทำงานพิเศษ ที่ไม่ใช่เงินเดือน จะต้องยื่นแบบพร้อมชำระภาษี ( ถ้ามี ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ของทุกปีภาษี หากไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท และรับผิดเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระคะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 18, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top