การแบ่งแยกหุ้น

ห้ามพลาด 3 การแบ่งแยกหุ้น คือ แตกหุ้น ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 523 Average: 5]

การแบ่งแยกหุ้น

การแบ่งแยกหุ้น คือ ( Stock Splits Up )

การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up) หมายถึง การที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำการเพิ่มจำนวนหุ้นด้วยการแตกหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทออกเป็นหลายส่วน โดยที่ราคาหุ้นจะมีราคาลดลงตามสัดส่วน ในขณะที่มูลค่าทุนตามราคาตลาดของบริษัทนั้นๆยังคงเท่าเดิม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การแบ่งแยกหุ้น คือ
การแบ่งแยกหุ้น คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top