รับทำบัญชี.COM | รายได้ของโรงแรมมีอะไรบ้าง ใช้เงินเท่าไหร่?

Click to rate this post!
[Total: 40 Average: 5]

แผนธุรกิจการโรงแรม

การเริ่มต้นธุรกิจโรงแรมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความหลากหลาย ดังนั้นนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณอาจต้องพิจารณาเมื่อเริ่มต้นธุรกิจโรงแรม

 1. การศึกษาและวิเคราะห์ตลาด

  • ศึกษาตลาดและความต้องการในพื้นที่ที่คุณต้องการก่อตั้งโรงแรม
  • วิเคราะห์คู่แข่งและประเภทของโรงแรมที่คล้ายกันในพื้นที่
 2. การวางแผนธุรกิจ

  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจโรงแรม
  • วางแผนการจัดการและบริหารโรงแรมทั้งด้านการเงิน การตลาด และการดูแลลูกค้า
 3. เลือกที่ตั้ง

  • เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อตั้งโรงแรม เช่น ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหรือธุรกิจ
 4. การเริ่มต้นการเงิน

  • สร้างแผนการเงินและงบประมาณสำหรับการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจโรงแรม
  • หาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจ
 5. การสร้างแบรนด์และการตลาด

  • ออกแบบชื่อและโลโก้ของโรงแรม
  • สร้างแผนการตลาดและการโฆษณาเพื่อเริ่มต้นการสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้า
 6. การจัดสรรทรัพยากร

  • วางแผนการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เช่น พนักงาน พื้นที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
 7. การติดตั้งระบบการจองห้องพัก

  • สร้างระบบการจองห้องพักออนไลน์หรือโทรศัพท์เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองห้องได้ง่ายและสะดวก
 8. การตั้งค่าการบริการ

  • กำหนดมาตรฐานการบริการและบริการเสริมที่จะมอบให้กับลูกค้า
 9. การตรวจสอบการรับรองและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและการรับรองตามกฎหมายที่จำเป็น เช่น การรับรองความปลอดภัยและอื่น ๆ
 10. เริ่มดำเนินธุรกิจ

  • เปิดให้บริการและเริ่มต้นดำเนินธุรกิจโรงแรมของคุณ
 11. การตรวจสอบและปรับปรุง

  • ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไป

การเริ่มต้นธุรกิจโรงแรมเป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบและความระมัดระวัง เพื่อให้มีความสำเร็จในอนาคต คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจการโรงแรม

ด้านล่างเป็นตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายสำหรับธุรกิจการโรงแรม โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างและอาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมตามสถานการณ์และข้อมูลที่แน่นอนของธุรกิจของคุณ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การจองห้องพัก 500,000  
ร้านอาหารและบาร์ 300,000  
บริการอื่น ๆ 100,000  
รวมรายรับ 900,000  
ค่าเช่าพื้นที่   200,000
ค่าพนักงานและค่าจ้างงาน   300,000
ค่าสาธารณูปโภค   100,000
ค่าติดต่อการตลาด   50,000
ค่าบำรุงรักษาอาคาร   50,000
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์   30,000
ค่าเงินเดือนผู้บริหาร   100,000
ค่าส่วนต่างๆ   20,000
รวมรายจ่าย   850,000
กำไรสุทธิ 900,000 – 850,000 50,000

คำนวณและระบุรายรับและรายจ่ายในตารางข้างต้นอาจเป็นแนวทางในการเริ่มต้นเท่านั้น คุณควรปรับแต่งตามสถานการณ์จริงของธุรกิจของคุณ เพื่อให้สามารถประเมินกำไรและการเงินของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการโรงแรม

ธุรกิจการโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและรวมรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้บริการและดำเนินการให้กับลูกค้าของโรงแรมได้อย่างราบรื่น นี่คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม

 1. ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager) ความรับผิดชอบในการดูแลทั้งด้านดำเนินการและการบริหารงานในโรงแรม รวมถึงการวางแผนการตลาดและการจัดการทรัพยากรทั้งมนุษย์และทรัพย์สิน

 2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ดูแลและกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายห้องพักและบริการของโรงแรม

 3. ผู้จัดการฝ่ายการขาย (Sales Manager) รับผิดชอบในการจัดการทีมการขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย

 4. เจ้าหน้าที่บริหารห้องพัก (Front Desk Staff) ดูแลการเช็คอินและเช็คเอาท์ของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าพักและบริการในโรงแรม

 5. พนักงานทำความสะอาด (Housekeeping Staff) ทำความสะอาดและบำรุงรักษาความสะอาดในห้องพักและพื้นที่สาธารณูปโภค

 6. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Staff) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและบาร์ภายในโรงแรม

 7. พนักงานการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Staff) ดูแลการโฆษณาและการตลาดออนไลน์ของโรงแรมในสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์

 8. พนักงานการสื่อสารและบริการลูกค้า (Communication and Customer Service Staff) ติดต่อและให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

 9. พนักงานเงินและบัญชี (Finance and Accounting Staff) ดูแลการบันทึกรายรับรายจ่ายและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม

 10. พนักงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา (Engineering and Maintenance Staff) ดูแลการบำรุงรักษาอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องจักรในโรงแรม

 11. พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Staff) จัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร เช่น การสรรหางาน การฝึกอบรม และการจัดการปัญหาทางการบุคคล

 12. ช่างภาพ (Photographer) ถ่ายรูปสถานที่และบริเวณภายในโรงแรมเพื่อใช้ในการโฆษณาและการตลาด

 13. นักออกแบบภายใน (Interior Designer) ออกแบบห้องพักและพื้นที่สาธารณูปโภคในโรงแรมเพื่อให้มีความสวยงามและเต็มที่ความสะดวกสบาย

นี่เป็นเพียงบางส่วนของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจนี้มีการร่วมมือของหลายอาชีพเพื่อให้บริการและดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการโรงแรม

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจของคุณ นี่คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจการโรงแรม

จุดแข็ง (Strengths)

 • ตำแหน่งที่ตั้งที่ดี โรงแรมอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือธุรกิจสำคัญ
 • คุณภาพการบริการ โรงแรมมีบริการที่มีมาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้าสูง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ร้านอาหาร และบาร์
 • การตลาดออนไลน์เชี่ยวชาญ โรงแรมมีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ขนาดโรงแรม โรงแรมมีขนาดเล็กซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการให้บริการหรือเข้าถึงตลาดกว้างขึ้น
 • ความเสี่ยงจากภาวะธรรมชาติ โรงแรมอาจมีความเสี่ยงจากภาวะธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว ที่อาจส่งผลต่อการเข้าพักของลูกค้า
 • การแข่งขัน มีโรงแรมคู่แข่งที่ให้บริการคล้ายกันในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพ
 • การฝึกอบรมของบุคลากร บางครั้งพนักงานอาจไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการให้บริการและการจัดการ

โอกาส (Opportunities)

 • การเพิ่มความหลากหลายในบริการ โรงแรมสามารถเพิ่มการให้บริการเสริมเช่น สปา คลินิกสุขภาพ เพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น
 • การขยายตลาด สามารถเข้าสู่ตลาดใหม่หรือเพิ่มจำนวนห้องพักเพื่อเพิ่มยอดขายได้
 • การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและตลาดออนไลน์
 • การจัดกิจกรรมและอีเวนต์ โรงแรมสามารถจัดกิจกรรมพิเศษและอีเวนต์เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาพัก

อุปสรรค (Threats)

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในตลาด การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจหรือสถานการณ์เมืองอาจมีผลกระทบต่อการเดินทางและการเลือกใช้บริการโรงแรม
 • ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อมอาจมีผลกระทบต่อกิจการโรงแรม
 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทางและการใช้บริการอาจมีผลกระทบต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ธุรกิจของคุณทำได้ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ และเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในอนาคต

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการโรงแรม ที่ควรรู้

 1. ห้องพัก (Room)

  • ภาษาอังกฤษ Room
  • คำอธิบายเพิ่มเติม พื้นที่ที่ให้บริการในการพักผ่อนและหลับในโรงแรม
 2. การจองห้องพัก (Room Reservation)

  • ภาษาอังกฤษ Room Reservation
  • คำอธิบายเพิ่มเติม กระบวนการที่ลูกค้าทำเพื่อจองห้องพักในโรงแรมในวันที่ต้องการ
 3. เช็คอิน (Check-in)

  • ภาษาอังกฤษ Check-in
  • คำอธิบายเพิ่มเติม กระบวนการที่ลูกค้ามาถึงโรงแรมและทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก
 4. เช็คเอาท์ (Check-out)

  • ภาษาอังกฤษ Check-out
  • คำอธิบายเพิ่มเติม กระบวนการที่ลูกค้าออกจากโรงแรมและชำระค่าใช้จ่ายก่อนออก
 5. อาหารเช้า (Breakfast)

  • ภาษาอังกฤษ Breakfast
  • คำอธิบายเพิ่มเติม มื้ออาหารในตอนเช้าที่โรงแรมให้บริการให้แก่ผู้เข้าพัก
 6. บริการห้องอาหาร (Room Service)

  • ภาษาอังกฤษ Room Service
  • คำอธิบายเพิ่มเติม การส่งอาหารและเครื่องดื่มไปยังห้องพักของลูกค้า
 7. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)

  • ภาษาอังกฤษ Swimming Pool
  • คำอธิบายเพิ่มเติม พื้นที่ที่มีน้ำสำหรับการว่ายน้ำและพักผ่อนในโรงแรม
 8. บาร์ (Bar)

  • ภาษาอังกฤษ Bar
  • คำอธิบายเพิ่มเติม พื้นที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารเบาในโรงแรม
 9. การประชุม (Conference)

  • ภาษาอังกฤษ Conference
  • คำอธิบายเพิ่มเติม การรวมตัวของคนหรือกลุ่มเพื่อการประชุมหรือการอบรมภายในโรงแรม
 10. บริการรับส่งสนามบิน (Airport Shuttle Service)

  • ภาษาอังกฤษ Airport Shuttle Service
  • คำอธิบายเพิ่มเติม บริการรถรับส่งสนามบินสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไป-กลับจากสนามบินถึงโรงแรม

ธุรกิจ การโรงแรม ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจการโรงแรมจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำการจดทะเบียนหรือรับอนุญาตในหลายด้าน เพื่อให้กิจการเป็นไปตามกฎหมายและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ดังนี้คือการจดทะเบียนหรืออนุญาตตามสิ่งต่าง ๆ ที่ธุรกิจการโรงแรมอาจต้องทำ

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration) ต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณตั้งโรงแรม เพื่อให้ได้สถานภาพของนิติบุคคล และสามารถดำเนินกิจการได้ตามกฎหมาย

 2. การรับอนุญาตเปิดโรงแรม (Hotel Licensing) มีประเทศที่กำหนดให้ธุรกิจการโรงแรมต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการอำนวยความสะดวก

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและความสะอาดในโรงแรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 4. การรักษาความปลอดภัยและไฟฟ้า การทำความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและพนักงานในโรงแรม และการปฏิบัติตามมาตรฐานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

 5. การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม หากโรงแรมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

 6. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หากมีการจ้างงานพนักงานในโรงแรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 7. การรับอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวก หากโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องประชุม อาจต้องมีการรับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. การตรวจสอบสิทธิที่ดินและสัญญาเช่า หากเป็นเจ้าของที่ดินหรืออาคารโรงแรมต้องมีการตรวจสอบสิทธิที่ดินและสัญญาเช่าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้ตามที่วางแผน

กรุณาทราบว่าการจดทะเบียนและเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ คุณควรปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบและดำเนินกระบวนการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

บริษัท ธุรกิจการโรงแรม เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจการโรงแรมอาจต้องเสียภาษีหลายประเภทตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ดังนี้คือภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม

 1. ภาษีอากรท้องถิ่น (Local Taxes) บางท้องที่อาจมีการเรียกเก็บภาษีอากรท้องถิ่นสำหรับการให้บริการที่มีกำไรในพื้นที่นั้น ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บสำหรับการพักผ่อนในโรงแรม

 2. ภาษีขายและบริการ (VAT/GST) บางประเทศจะเรียกเก็บภาษีขายและบริการ (Value Added Tax/Goods and Services Tax) สำหรับการให้บริการที่มีการคิดค่าบริการเข้าไป ภาษีนี้อาจถูกเรียกเก็บจากค่าห้องพักและบริการเสริมต่าง ๆ ที่ให้บริการในโรงแรม

 3. ภาษีรายได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ถ้าธุรกิจการโรงแรมเป็นนิติบุคคล อาจต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงแรม อาจมีการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากคุณ

 5. ภาษีค่าเช่า (Rental Tax) หากคุณเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินธุรกิจโรงแรม อาจมีการเสียภาษีค่าเช่าตามกฎหมาย

 6. ภาษีจัดสรรพื้นที่ (Zoning Tax) บางท้องที่อาจเรียกเก็บภาษีจัดสรรพื้นที่สำหรับการใช้พื้นที่ที่ให้บริการโรงแรม

 7. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หากคุณมีรายได้จากการให้บริการโรงแรมแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ บางท้องที่อาจกำหนดให้หักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายได้ที่คุณได้รับและส่งเข้าสู่หน่วยงานภาษี

 8. อื่น ๆ ภายนอกจากนี้ยังอาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในสาขาโรงแรม ตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น

ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินหรือนิติกรเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมในพื้นที่ที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )