กำลังปรับปรุง

3 การโอนตั๋วเงิน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การโอนตั๋วเงิน

การโอนตั๋วเงิน คือ (Negotiation of Bill)

การโอนตั๋วเงิน (Negotiation of Bill) หมายถึง การเปลี่ยนมือตั๋วเงิน ด้วยการสลักหลังและส่งมอบขึ้นอยู่กับประเภทตั๋ว โดยหากเป็นตั๋วจ่ายตามคำสั่งจะทำการโอนด้วยการสลักหลังและส่งมอบตั๋วและหากเป็นตั๋วผู้ถือจะทำการโอนเพียงส่งมอบตั๋วโดยไม่จำเป็นต้องสลักหลัง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การโอนตั๋วเงิน คือ
การโอนตั๋วเงิน คือ

Leave a Comment

Scroll to Top