รับทำบัญชี.COM | ชอบกินกาแฟเปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้านมีรายได้

แผนธุรกิจกาแฟ

การเริ่มต้นธุรกิจกาแฟต้องการการวางแผนและการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่เป็นที่นิยม นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจกาแฟ:

 1. วางแผนธุรกิจ:

  • กำหนดเป้าหมายของธุรกิจคุณ ว่าคุณต้องการให้เป็นอย่างไร ต้องการเป็นร้านกาแฟเพียงร้านหนึ่งหรือต้องการขยายธุรกิจในอนาคต
  • วิเคราะห์ตลาด เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และการแข่งขันในตลาดกาแฟ
  • กำหนดรูปแบบการจัดทำธุรกิจแผน รวมถึงแผนการตลาด แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ
 2. ค้นหาตำแหน่งร้าน:

  • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับร้านกาแฟของคุณ เช่น ใกล้สถานที่ทำงาน บริเวณต่างๆ ของเมือง หรือในย่านที่มีความส่งเสริมการท่องเที่ยว
 3. เลือกและจัดหาอุปกรณ์:

  • เลือกและจัดหาเครื่องชงกาแฟ บาริสต้า เครื่องบดเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่จำเป็น
  • สำหรับร้านกาแฟที่จะบริการอาหารเพิ่มเติม จัดหาอุปกรณ์ครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
 4. วัตถุดิบ:

  • จัดหาเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง คุณสามารถสั่งซื้อเมล็ดกาแฟจากแหล่งผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้
 5. การอบรมและพัฒนาทักษะ:

  • ฝึกฝนพนักงานเพื่อให้พวกเขามีความรู้และทักษะในการชงกาแฟ และการให้บริการลูกค้า
 6. การตลาดและโฆษณา:

  • สร้างแผนการตลาดเพื่อให้คนรู้จักกับร้านคุณ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์และแบบโฆษณาที่เหมาะสม
 7. การสร้างบรรยากาศ:

  • ออกแบบร้านให้มีบรรยากาศที่น่าสนใจและน่าอยู่สำหรับลูกค้า จัดวางโต๊ะและเก้าอี้ให้เหมาะสม
 8. การจัดการการเงิน:

  • วางแผนงบประมาณและการจัดการการเงินของธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน การซื้อวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 9. การประกอบธุรกิจ:

  • เริ่มดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่คุณได้วางไว้ เตรียมพร้อมให้บริการและสร้างความประทับใจในลูกค้า
 10. ติดตามและปรับปรุง:

  • ติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาจากประสบการณ์ ปรับปรุงแผนธุรกิจและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจในลูกค้า

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจกาแฟ ความสำเร็จของธุรกิจกาแฟของคุณขึ้นอยู่กับการวางแผนอย่างถูกต้อง การทำงานหนัก และการให้บริการที่มีคุณภาพสูง

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจกาแฟ

นี่คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจกาแฟ:

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายกาแฟและเครื่องดื่ม 500,000  
บริการอาหาร 200,000  
สินค้าเสริมการขาย 50,000  
รวมรายรับ 750,000  
     
ต้นทุนวัตถุดิบ   200,000
ค่าเช่าร้าน   80,000
ค่าจ้างงานและเงินเดือน   150,000
ค่าโฆษณาและการตลาด   20,000
ค่าสาธารณูปโภค   30,000
อุปกรณ์และเครื่องมือ   40,000
รวมรายจ่าย   520,000
     
กำไรสุทธิ (รายรับ – รายจ่าย) 750,000 – 520,000 230,000

โปรดทราบว่าตัวอย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างและค่าเสนอชี้แนะในการเริ่มต้นธุรกิจกาแฟ ค่าในตารางนี้อาจแตกต่างกันตามสถานที่ที่คุณเปิดธุรกิจและสถานการณ์ภายในธุรกิจของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกาแฟ

การดำเนินธุรกิจกาแฟเกี่ยวข้องกับอาชีพหลายอย่างที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างประสบความสำเร็จ นี่คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ:

 1. บาริสต้า (Barista): บาริสต้าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการชงกาแฟและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง พวกเขาสร้างกาแฟและเครื่องดื่มต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าและให้บริการด้วยมืออาชีพในร้านกาแฟ

 2. พนักงานบริการลูกค้า: อาชีพนี้เป็นคนที่มีหน้าที่ในการต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมนู และรับออร์เดอร์ของลูกค้า พวกเขาเป็นตัวแทนของร้านในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 3. เจ้าของธุรกิจ (Business Owner): หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟ คุณจะต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงการวางแผน การตัดสินใจ การจัดการการเงิน และการพัฒนาธุรกิจ

 4. ผู้จัดการร้าน (Shop Manager): ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนการทำงานในร้าน การจัดการค่าใช้จ่าย การสร้างความสุขให้แก่พนักงานและลูกค้า และการดูแลความเป็นระเบียบในการทำงาน

 5. ช่างเรียน (Roaster): ช่างเรียนเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนเมล็ดกาแฟ การเรียนเมล็ดกาแฟเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน คุณต้องเข้าใจและปรับแต่งกระบวนการเพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นที่เหมาะสม

 6. การตลาดและโฆษณา: การสร้างและดูแลกลยุทธ์การตลาดและโฆษณา เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความนิยมของร้านกาแฟ

 7. ผู้จัดการการเงิน: ผู้รับผิดชอบในการดูแลการบัญชี การเงิน และความราบรื่นของธุรกิจ เช่น การจัดการการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน

 8. การออกแบบและตกแต่ง: การออกแบบร้านกาแฟ เลือกสี การตกแต่งภายในร้าน เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับลูกค้า

 9. เภสัชกร (Pharmacist): หากธุรกิจกาแฟของคุณมีส่วนในการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณอาจต้องมีเภสัชกรในทีมเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 10. ผู้พัฒนาเมนู: การสร้างและพัฒนาเมนูเครื่องดื่มและอาหารกาแฟที่น่าสนใจและเข้ากับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ทั้งหมดนี้เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟและมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจให้กับลูกค้าในร้านกาแฟของคุณ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจกาแฟ

Strengths (ความแข็งแกร่ง):

 • คุณภาพกาแฟที่ดี: เมล็ดกาแฟคุณภาพสูงและการชงที่มีความชำนาญมั่นใจในรสชาติและกลิ่น
 • บรรยากาศร้านแสนน่าสนใจ: การออกแบบร้านที่สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าและสร้างความตื่นเต้นในการเยี่ยมชม
 • บาริสต้าที่เชี่ยวชาญ: บาริสต้าที่สามารถช่วยแนะนำและปรับแต่งเมนูให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ตำแหน่งที่ดี: ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการคนเดินผ่านและที่เป็นที่จุดสนใจ

Weaknesses (ความอ่อนแอ):

 • การปรับตัวกับตลาด: ความไม่เข้าใจความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่รวดเร็ว
 • ขาดความรู้ทางธุรกิจ: ความไม่มั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจและด้านการเงิน
 • ความหลากหลายในเมนู: เมนูที่จำกัดและไม่มีความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

Opportunities (โอกาส):

 • การขยายธุรกิจ: โอกาสในการเปิดสาขาใหม่หรือการขยายธุรกิจในพื้นที่ใหม่
 • การตอบรับแนวโน้มสุขภาพ: โอกาสในการเสริมสร้างเมนูที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นระเบียบในการบริโภค
 • พาณิชยกรรมท้องถิ่น: โอกาสในการเริ่มรับรู้และการส่งเสริมเมล็ดกาแฟท้องถิ่นเพื่อสร้างความแตกต่าง

Threats (อุปสรรค):

 • การแข่งขันรุนแรง: คู่แข่งที่มีคุณภาพสูงและบรรยากาศที่ดี
 • ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ: ความเสี่ยงที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ
 • ความไม่แน่นอนในการตลาด: ความผันผวนในความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการบริโภค

โดยรวมแล้ว การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจกาแฟของคุณ เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนในอนาคต

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกาแฟ ที่ควรรู้

 1. Espresso (เอสเพรสโซ่): น้ำกาแฟที่ชงออกมาโดยใช้แรงดันสูงผ่านกาแฟเมล็ดบด

 2. Cappuccino (คาปูชิโน่): เครื่องดื่มกาแฟที่ประกอบด้วยเอสเพรสโซ่, นมครีม, และฟองนมบนสุด

 3. Latte (ลาเต้): เครื่องดื่มกาแฟที่ประกอบด้วยเอสเพรสโซ่และนมครีมในสัดส่วนที่มีน้ำหนักนมมากกว่าเอสเพรสโซ่

 4. Barista (บาริสต้า): ผู้ชำนาญในการชงกาแฟและเครื่องดื่มที่ทำหน้าที่ในการบริการลูกค้าในร้านกาแฟ

 5. Single Origin (ซิงเกิล ออริจิน): เมล็ดกาแฟที่มาจากพื้นที่เดียวกัน มักมีรสชาติและกลิ่นที่เฉพาะเจาะจง

 6. Roasting (การเรียน): กระบวนการความร้อนเพื่อปรับรสชาติและกลิ่นของเมล็ดกาแฟ

 7. Blend (เบลนด์): การผสมเมล็ดกาแฟจากแหล่งที่ต่างกันเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างรสชาติและกลิ่นที่หลากหลาย

 8. French Press (เฟรนช์เพรส): เครื่องชงกาแฟที่ใช้วิธีการกดคั่ว ด้วยการกดเมล็ดกาแฟด้วยน้ำร้อน

 9. Decaf (ดีแคฟ): เมล็ดกาแฟที่ถูกดีแคฟทำให้ลดปริมาณคาเฟอีน

 10. Grind Size (ขนาดเม็ดบด): ขนาดของเมล็ดกาแฟหลังจากการบด มีผลต่อการชงกาแฟให้ได้รสชาติที่ต้องการ

หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจกาแฟของคุณได้ดีมากขึ้น

ธุรกิจ ธุรกิจกาแฟ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจกาแฟขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ แต่ทั่วไปแล้วคุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจเพื่อให้ได้รับการรับรองทางกฎหมายและมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้คือสิ่งที่คุณอาจต้องจดทะเบียนสำหรับธุรกิจกาแฟ:

 1. ทะเบียนธุรกิจ: คุณต้องจดทะเบียนธุรกิจกาแฟเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาตามกฎหมายท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับประเทศและเขตการเกิดธุรกิจของคุณ

 2. ใบอนุญาตการขายอาหารและเครื่องดื่ม: หากธุรกิจของคุณเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม เช่น กาแฟและเครื่องดื่ม เครื่องครัว คุณอาจต้องขอใบอนุญาตการขายอาหารและเครื่องดื่มจากหน่วยงานท้องถิ่น

 3. ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัย: หากคุณบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณอาจต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานสุขอนามัยในเรื่องของสภาพอาหาร สุขอนามัย และความปลอดภัย

 4. การจดทะเบียนทางภาษี: คุณอาจต้องจดทะเบียนในระบบภาษีของประเทศหรือรัฐที่คุณดำเนินธุรกิจ เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมาย

 5. การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์พิเศษ: บางทีคุณอาจสนใจที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์พิเศษ เช่น การเป็นสมาชิกสมาคมกาแฟหรือการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจในชุมชน

 6. สำนักงานบัญชีและการเงิน: คุณควรมีบัญชีที่ชัดเจนเพื่อติดตามรายรับรายจ่าย และคำนวณภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมาย

โปรดทราบว่าความต้องการการจดทะเบียนและเอกสารที่ต้องเตรียมจะแตกต่างขึ้นอยู่กับประเทศและท้องถิ่นที่คุณดำเนินธุรกิจ คุณควรปรึกษาหน่วยงานท้องถิ่นหรือนิติกรที่เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตล่าสุด

บริษัท ธุรกิจกาแฟ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจกาแฟอาจต้องเสียภาษีหลายประเภทตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ ดังนี้คือภาษีที่ธุรกิจกาแฟอาจต้องเสีย:

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: นอกจากจะใช้เงินได้ส่วนตัวในการดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนตัวจากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจกาแฟ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล: หากคุณเป็นนิติบุคคล (บริษัท) คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่ธุรกิจกาแฟได้รับ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย: ธุรกิจกาแฟที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์: หากธุรกิจของคุณได้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น บีร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คุณอาจต้องเสียภาษีอากรสุราหรือแอลกอฮอล์ตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง): หากคุณเป็นเจ้าของสถานที่ที่ใช้ในธุรกิจกาแฟ เช่น ร้านหรือโรงงาน คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 6. อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง: ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมกฎหมายที่มีผลในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีประกันสังคม หรืออื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

ควรอธิบายให้ดีกับนิติกรที่เชี่ยวชาญในการเสียภาษีในประเทศและพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตล่าสุดเกี่ยวกับการเสียภาษีในธุรกิจกาแฟของคุณ

ปก กระดาษ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )