กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ คือ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service)

กำไรขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ
[Total: 418 Average: 5]

กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ ?

กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service) หมายถึง ผลประกอบการอันเป็นกำไรหรือขาดทุนของกิจการ ที่เกิดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ซึ่งไม่รวมรายได้อื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top