กำไรขาดทุนไม่ตรง

งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรง?

งบกําไรขาดทุน excel งบกําไรขาดทุน ตัวอย่าง งบกําไรขาดทุน สูตร งบกำไรขาดทุน คือ งบกําไรขาดทุน แบบขั้นเดียว ตัวอย่างงบกําไรขาดทุน บริษัท งบแสดงฐานะการเงินไม่เท่ากัน โจทย์ งบกําไรขาดทุน พร้อมเฉลย
Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่ตรวจพบในกรณีต่างๆ จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินจะตัดสินใจผิดพลาด เนื่องจากงบการเงินได้แสดงยอดที่ผิดจากความจริง ดังนั้น ข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบมี ดังนี้
 
1. ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบรายการในงบดุล หมายถึง ข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บัญชีแสดงในหัวข้อสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้ฐานะการเงินของกิจการผิด ยอดรวมของสินทรัพย์ หนี้สินและทุน อาจสูงหรือต่ำจากความจริง หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อยอดรวมในงบดุลก็ได้ แต่เป็นผลให้รายการบัญชีในหมวดเดียวกันผิด เช่น รับชำระหนี้เป็นเงินสด แต่บันทึกเป็นเงินฝากธนาคารจะเป็นผลให้บัญชีเงินกับบัญชีฝากธนาคารผิดพลาดเท่านั้น การผิดพลาดที่กล่าวมานี้จะไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน สำหรับปีที่ผิด
 
2. ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุน หมายถึง ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกิจการ อันเกิดจากบันทึกบัญชีแยกประเภทผิดจากความจริง เช่น รายได้จากดอกเบี้ย บันทึกเป็นรายได้จากการขาย หรือบันทึกบัญชีค่าขนส่งเข้าเป็นบัญชีค่าขนส่งออก ดังนั้น ถ้าข้อผิดพลาดดังกล่าว ตรวจพบหลังจากปิดบัญชีไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกรายการแก้ไขปรับปรุง เพราะค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ผิดพลาดจะหักลบกันได้ ในบัญชีกำไรสะสม แต่ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาด ของปีปัจจุบัน และตรวจพบระหว่างปี จำเป็นต้องบันทึกรายการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องทันที
 
3. ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อรายการทั้งในงบกำไรขาดทุน และงบดุล หมายถึง ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายข้อผิดพลาดลักษณะนี้จะมีผลทำให้กำไรหรือขาดทุนสำหรับปี มียอดไม่ถูกต้อง และงบดุลจะมียอดผิดพลาดไปด้วย เช่น ซื้อเครื่องจักร แต่บันทึกเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักร จะเป็นผลให้ค่าซ่อมแซมมีมาก และค่าเสื่อมราคาไม่มียอดค่าใช้จ่ายผิดไปจากเป็นจริง และยอดบัญชีเครื่องจักรในงบดุลจะมียอดต่ำไป เป็นต้น
 

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

องค์ประกอบ #8 การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

บิลเงินสด #5eXCEL ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์ โหลดตัวอย่างวิธีทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ บิลเงินสดที่ถูกต้อง ใกล้ฉัน ออนไลน์
ธุรกิจเต้นท์รถมือสอง

บัญชี 2 กิจการรถมือสอง รายได้ เต็นท์ ขายรถ?

สอนธุรกิจรถมือสอง ตัวอย่างแผนธุรกิจรถยนต์มือสอง วิเคราะห์ตลาดรถยนต์มือสอง 2565 ธุรกิจขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง จดทะเบียนการค้า รถมือสอง ขั้นตอนการเปิดเต็นท์รถมือสอง วิเคราะห์ตลาดรถยนต์มือสอง 2566 อาชีพขายรถมือสอง
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ
เปิดร้านอาหาร

รับจ่าย ไอเดียเปิดร้านอาหาร เรียน ตัวอย่าง?

ร้านอาหาร ไอเดียเปิดร้านอาหาร การจดทะเบียนร้านอาหาร แชร์ประสบการ์ณร้านอาหาร ต้นทุนร้านอาหาร ทําบัญชีร้านอาหาร excel เรียน ทำบัญชีร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร ฟรี บัญชีรายรับรายจ่ายร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร pantip ตัวอย่าง บัญชีร้านกาแฟ รายรับรายจ่ายร้านอาหารตามสั่ง บัญชีร้านกาแฟ excel

บัญชี #2•บริษัทขนส่ง สินค้า รายจ่ายค่าภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top