รับทำบัญชี.COM | อสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกก่อสร้าง?

Click to rate this post!
[Total: 251 Average: 5]

กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กิจการค้าขายที่ดิน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกก่อสร้าง เรียกกันติดว่า คอนโดมิเนียม นั่นเอง ต้องใช้เกณฑ์สิทธิในการรับรู้รายได้และรายจ่าย โดยก่อนวันที่ 1 มกราคม 25550 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ แต่เมื่อมีการแก้ไขกฏหมายโดยให้ใช้เกณฑ์สิทธิ ดังนี้

1.เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบบัญชีเดียวกันกับการขายเท่านั้น

2.ใช่วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

3.ใช้วิธีตามค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ โดยวิธีอัตรากำไรขั้นต้น

อานเพิ่มเติม >> ภาษีอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเพิ่ม VAT เรียกเก็บ?