กีฬา ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

แผนธุรกิจกีฬา

การเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬามีขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรทำเพื่อเริ่มธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ. ต่อไปนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning)

  • กำหนดวัตถุประสงค์และรายละเอียดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาของคุณ.
  • วางแผนการทำกำไรและการเงินของธุรกิจ.
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมายของคุณ.
 2. การวิจัยตลาด (Market Research)

  • ทำการวิจัยเกี่ยวกับตลาดของธุรกิจกีฬาที่คุณสนใจ.
  • วิเคราะห์คู่แข่งและธุรกิจในตลาดนี้.
  • ระบุโอกาสและความเสี่ยงในตลาด.
 3. การเลือกและจัดการสถานที่ (Selecting and Managing Facilities)

  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจการของคุณ เช่น สนามกีฬา หรือฟิตเนส.
  • จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกิจการของคุณ.
 4. การเลือกและการฝึกพนักงาน (Hiring and Training Staff)

  • เลือกและสรรหาพนักงานที่มีความสามารถและความรู้ในกีฬา.
  • จัดการการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของพนักงาน.
 5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด (Marketing and Promotion)

  • สร้างแบรนด์และตระหนักสื่อสารของธุรกิจกีฬาของคุณ.
  • สร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมตกิจการและเพิ่มยอดขาย.
 6. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Compliance)

  • ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกีฬาของคุณ เช่น การอนุญาตทางกีฬาและสิทธิบัตร.
  • รักษาความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการ.
 7. การจัดการการเงิน (Financial Management)

  • จัดการการบัญชีและการเงินของธุรกิจให้เรียบร้อย.
  • สร้างแผนการเงินและการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ.
 8. การกำหนดราคาและการขาย (Pricing and Sales)

  • กำหนดราคาสินค้าหรือบริการของคุณที่เหมาะสมกับตลาดและลูกค้า.
  • สร้างกลยุทธ์การขายและการส่งเสริมการขาย.
 9. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management)

  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณ.
  • ให้บริการลูกค้าอย่างมีความพึงพอใจเพื่อสร้างความชื่นชมและความเชื่อมั่น.
 10. การปรับปรุงและพัฒนา (Continuous Improvement)

  • ตรวจสอบและปรับปรุงกิจการของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อประสบความสำเร็จในระยะยาว.
 11. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Adaptability and Flexibility)

  • มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและเทคโนโลยี.
 12. การเริ่มต้น (Startup)

  • ทำการลงทุนและเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจกีฬาของคุณ.
 13. การติดตามและวัดผล (Tracking and Measurement)

  • ติดตามผลสำเร็จของธุรกิจและปรับปรุงตามความต้องการ.
 14. การเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)

  • จัดการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดการภัยพิบัติหรือการวินิจฉัย.
 15. การเชื่อมโยงและร่วมงาน (Networking and Collaboration)

  • เชื่อมโยงกับองค์กรและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาความร่วมมือ.

การเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาจต้องการความพยายามและการวางแผนอย่างดีเพื่อประสบความสำเร็จในยุคสมัยที่มีการแข่งขันอย่างแน่นขึ้น. การรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในกีฬาและธุรกิจอาจช่วยให้คุณมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณได้ในระยะยาว.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจกีฬา

นี่คือตัวอย่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจกีฬาในรูปแบบของ comparison table

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายบัตรเข้าชม 500,000  
การขายสินค้าและเครื่องดื่ม 300,000  
การจัดงานแข่งขัน 1,200,000 800,000
การจัดคอร์สอบรมและสัมมนา 150,000 50,000
การรับสปอนเซอร์และพันธมิตร 350,000  
รายรับรวม 2,500,000  
ค่าจ้างพนักงานและค่าจ้างงาน   900,000
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์   400,000
ค่าสื่อสารและการโฆษณา   200,000
ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   150,000
รายจ่ายรวม   1,650,000
กำไร (ก่อนหักภาษี) 850,000  

โดยตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างและตัวองค์ประกอบที่คุณต้องการอาจแตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจกีฬาของคุณและตลาดของคุณ. ควรใช้ตารางเปรียบเทียบนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของคุณและวางแผนการจัดการการเงินของคุณให้มีประสิทธิภาพ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกีฬา

ธุรกิจกีฬาเปิดโอกาสให้คนมีโอกาสทำงานในหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและธุรกิจสันติภาพ ดังนี้

 1. นักกีฬา นักกีฬามืออาชีพที่เป็นตัวแทนของทีมหรือสโมสรในการแข่งขันในระดับสูงสุด เช่น ลูกบอล, นักเทนนิส, นักว่ายน้ำ, และอื่นๆ.

 2. โค้ช โค้ชที่สอนและแนะนำนักกีฬาในการปรับปรุงทักษะและประสิทธิภาพของพวกเขา.

 3. สปอร์ตสไตล์ส์ (Sports Stylists) ผู้ที่ให้คำแนะนำในการเลือกเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับนักกีฬาและทีม.

 4. อนุกรรมการ (Sports Agents) ผู้แทนทีมกีฬาและนักกีฬาในการเจรจาข้อตกลงสัญญา, การเจรจาค่าตอบแทน, และการจัดการสิทธิบัตร.

 5. การพัฒนาทักษะกีฬา (Sports Development) การสอนและพัฒนาทักษะกีฬาให้กับเยาวชนและนักกีฬาในระดับมืออาชีพ.

 6. นักการตลาดกีฬา (Sports Marketers) ผู้ที่ทำงานในการตลาดและโฆษณาเพื่อส่งเสริมกีฬาและทีม.

 7. การแข่งขันกีฬา (Sports Competitions) การจัดการแข่งขันกีฬาและการดูแลผู้เล่นในงานแข่งขัน.

 8. แพทย์กีฬา (Sports Medicine) แพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาบาดแผลและอาการบาดเจ็บของนักกีฬา.

 9. ทีมแพทย์ (Team Physicians) แพทย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมกีฬาและดูแลสุขภาพของนักกีฬา.

 10. เจ้าหน้าที่กีฬา (Sports Officials) ผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาและให้คะแนนในการแข่งขัน.

 11. การจัดการสนามกีฬา (Sports Facility Management) ผู้ที่จัดการสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการแข่งขัน.

 12. สื่อกีฬา (Sports Media) นักข่าวกีฬา, นักแต่งข่าว, และผู้สร้างเนื้อหาที่รายงานเกี่ยวกับกีฬา.

 13. ผู้จัดการทีม (Team Managers) ผู้ที่จัดการและดูแลทีมกีฬาและนักกีฬา.

 14. การบริหารธุรกิจกีฬา (Sports Business Management) ผู้บริหารที่ดูแลด้านธุรกิจและการเงินของทีมกีฬาหรือองค์กรกีฬา.

 15. ธุรกิจเสริมกีฬา (Sports Auxiliary Businesses) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, การผลิตเสื้อผ้ากีฬา, การผลิตอุปกรณ์กีฬา, การจัดงานอีเวนท์กีฬา, และอื่นๆ.

ธุรกิจกีฬาเป็นอาชีพที่หลากหลายและมีโอกาสให้คนทำงานในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและสันติภาพ คุณสามารถเลือกอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของคุณในวงการกีฬา.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจกีฬา

การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT analysis เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกและภายในที่สามารถมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดย SWOT คือการย่อคำว่า Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรคหรือความเสี่ยง). ดังนั้น ในการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจกีฬาคุณจะต้องพิจารณาดัชนีและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจในแต่ละด้าน ตัวอย่างดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ทีมนักกีฬาคุณภาพสูง มีนักกีฬาที่มีความสามารถและสมรรถนะสูงที่สามารถแข่งขันในระดับสูง.
 2. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี สนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขัน.
 3. ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง มีฐานลูกค้าที่คงที่และมีผู้สนใจในกีฬาของคุณ.
 4. การบริหารจัดการดี มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการกีฬา.

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ขาดงบประมาณในการพัฒนา ขาดงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนานักกีฬาและโครงการกีฬา.
 2. ความสามารถในการตลาด ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการตลาดและโปรโมตกีฬาให้มีรายได้ที่มากพอ.
 3. ความต้องการการบริหารการเงิน การจัดการการเงินอาจไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการวางแผนการเงินที่ดี.

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดและดึงลูกค้าใหม่ เช่น การเปิดสนามกีฬาใหม่หรือเพิ่มกิจกรรมกีฬา.
 2. ความเข้าใจในกีฬา นักกีฬาที่มีผลงานดีอาจมีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงและทำให้กีฬาเป็นที่นิยมมากขึ้น.
 3. พันธมิตรกับบริษัท มีโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทหรือสปอนเซอร์เพื่อเพิ่มรายได้.

อุปสรรคหรือความเสี่ยง (Threats)

 1. การแข่งขันแรงในตลาด มีการแข่งขันที่แรงในวงการกีฬา.
 2. ความผันผวนของราคา ราคาตั๋วแข่งขันและการตลาดกีฬามีความผันผวน.
 3. ปัจจัยภายนอกไม่ควบคุมได้ ปัจจัยเช่น สภาพอากาศและสถานการณ์สุขภาพสาธารณชนสามารถมีผลต่อกิจการกีฬา.

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณมีภาพรวมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและโอกาส-อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกีฬาของคุณ และจะช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจในอนาคตเพื่อเพิ่มความเสถียรและความสำเร็จของธุรกิจของคุณในวงการกีฬา.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกีฬา ที่ควรรู้

 1. สปอร์ต (Sport)

  • ไทย กีฬา
  • คำอธิบาย กิจกรรมทางกีฬาที่เป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นหรือทีม.
 2. ทีม (Team)

  • ไทย ทีม
  • คำอธิบาย กลุ่มของนักกีฬาหรือผู้เล่นที่ร่วมทำกิจกรรมกีฬาในฐานะทีมเดียวกัน.
 3. การแข่งขัน (Competition)

  • ไทย การแข่งขัน
  • คำอธิบาย การประชันความสามารถระหว่างทีมหรือนักกีฬา.
 4. คอช (Coach)

  • ไทย โค้ช
  • คำอธิบาย บุคคลที่ให้คำแนะนำและสอนนักกีฬาในการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ.
 5. ลีดเดอร์ (Leader)

  • ไทย ผู้นำ
  • คำอธิบาย บุคคลที่มีบทบาทในการนำทีมและสร้างแรงบันดาลใจ.
 6. ความสามารถพิเศษ (Special Ability)

  • ไทย ความสามารถพิเศษ
  • คำอธิบาย ความสามารถที่โดดเด่นและไม่ธรรมดาของนักกีฬา.
 7. สัญญา (Contract)

  • ไทย สัญญา
  • คำอธิบาย เอกสารทางกฎหมายที่ระบุข้อตกลงระหว่างนักกีฬาและทีมหรือองค์กร.
 8. การตลาดกีฬา (Sports Marketing)

  • ไทย การตลาดกีฬา
  • คำอธิบาย กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตและขายผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมทางกีฬา.
 9. สปอนเซอร์ (Sponsor)

  • ไทย ผู้สนับสนุน
  • คำอธิบาย บุคคลหรือบริษัทที่ให้การสนับสนุนและทางการเงินในกิจกรรมกีฬา.
 10. อิเล็กทรอนิกส์สปอร์ต (eSports)

  • ไทย กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
  • คำอธิบาย การแข่งขันทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์หรือวิดีโอเกม.

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่จะช่วยในการเข้าใจและสื่อสารในวงการกีฬา และการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

ธุรกิจ กีฬา ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจกีฬาอาจต้องจดทะเบียนหลายอย่างตามกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศและพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม รายการที่ระบุด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการลงทะเบียนที่อาจจำเป็นต้องทำสำหรับธุรกิจกีฬา

 1. จดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration) การลงทะเบียนธุรกิจเพื่อรับการสนับสนุนกฎหมายและสิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ.

 2. ลงทะเบียนสมาคมกีฬา (Sports Association Registration) หากคุณเป็นสมาชิกหรือผู้จัดการทีมกีฬาหรือสมาคมกีฬา คุณอาจต้องลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง.

 3. การขอใบอนุญาต (Licenses) บางธุรกิจกีฬาอาจต้องขอใบอนุญาตเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตการแข่งขันหรือใบอนุญาตการขายสุราในสนามกีฬา.

 4. การลงทะเบียนทางภาษี (Tax Registration) การลงทะเบียนเพื่อรับการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีอื่นๆ.

 5. การขอทะเบียนการค้า (Trade Mark Registration) หากคุณมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าเฉพาะ คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ.

 6. การขอใบอนุญาตสถานที่ (Venue License) หากคุณจัดงานกีฬาหรืออีเวนท์ในสถานที่เฉพาะ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

 7. การลงทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ (Business Location Registration) การลงทะเบียนสถานที่ตั้งที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ.

 8. การรับรองสิทธิบัตร (Patent and Trademark Registration) หากคุณมีการออกแบบหรือสร้างเทคโนโลยีใหม่ในวงการกีฬา คุณอาจต้องขอรับรองสิทธิบัตรในบางกรณี.

 9. การขอใบอนุญาตการถ่ายทอดสด (Broadcasting License) หากคุณแผนที่จะถ่ายทอดสดกิจกรรมกีฬา คุณอาจต้องขอใบอนุญาตการถ่ายทอดสด.

 10. การลงทะเบียนบริษัท (Company Registration) หากคุณเป็นบริษัทหรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล คุณต้องลงทะเบียนในประเทศและสามารถต้องการการจัดการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ.

การจดทะเบียนและความเป็นถูกต้องในเรื่องทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจกีฬาอย่างถูกต้องและเรียบร้อย คุณควรรับคำปรึกษาจากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณ.

บริษัท ธุรกิจกีฬา เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจกีฬาอาจต้องเสียภาษีต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายภาษีในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ต่อไปนี้คือภาษีที่บางธุรกิจกีฬาอาจต้องเสีย

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจกีฬาเป็นบุคคลธรรมดาและได้รับรายได้จากธุรกิจนี้ คุณจะต้องรายงานรายได้และเสียภาษีรายได้ตามกฎหมายที่มีในประเทศของคุณ.

 2. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax) หากคุณมีรายได้จากธุรกิจกีฬาเป็นบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฎหมายภาษีของประเทศ.

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากธุรกิจกีฬาของคุณขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายภาษีในประเทศ คุณต้องเสียภาษีนี้และรายงานให้แก่หน่วยงานทางภาษี.

 4. ภาษีกำไร (Profit Tax) หากธุรกิจกีฬาของคุณเป็นนิติบุคคล คุณอาจต้องเสียภาษีกำไรตามกฎหมายภาษีของประเทศ การคำนวณภาษีกำไรอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกำไรที่คุณได้รับ.

 5. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางพื้นที่อาจมีภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมที่ธุรกิจต้องเสีย เช่น ภาษีท้องถิ่นหรืออื่นๆ ที่รัฐบาลท้องถิ่นกำหนด.

 6. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หากคุณผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่มีการกำหนดภาษีสรรพสามิต คุณจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

 7. ภาษีอื่นๆ (Other Taxes) ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีสถานที่หรือภาษีสิ่งแวดล้อม (หากมี).

ควรตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีและทนายความเพื่อทราบข้อมูลและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกีฬาในพื้นที่ของคุณ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความถูกต้องและประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

เครือข่ายเติมเงินออนไลน์ รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ธุรกิจ เติมเงินออนไลน์ ด้วย มือ ถือ โปรแกรม เติมเงินออนไลน์ แอ พ เติมเงิน ฟรี ทุก เครือ ขาย เติมเงินเข้ากระเป๋าขาย AIS เว็บเติมเงิน ธุรกิจ เติมเงิน เกม ตัวแทน เติมเงินออนไลน์ ดี แท ค เติมเงิน มือ ถือ ราคาถูก

แม่ค้า ร้านค้า ขายของออนไลน์ รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร ?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

Leave a Comment

Scroll to Top