ขนมปัง ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

แผนธุรกิจขนมปัง

การเริ่มต้นธุรกิจขนมจีบเป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังและครบถ้วน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเริ่มดำเนินไปได้อย่างราบรื่น นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณา

 1. วางแผนธุรกิจ

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ระบุเหตุผลที่คุณต้องการเริ่มธุรกิจขนมจีบและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ.
  • ทำการศึกษาตลาด ศึกษาตลาดของคุณเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันในพื้นที่ของคุณ.
 2. วางแผนธุรกิจ

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ระบุเหตุผลที่คุณต้องการเริ่มธุรกิจขนมจีบและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ.
  • ทำการศึกษาตลาด ศึกษาตลาดของคุณเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันในพื้นที่ของคุณ.
 3. วางแผนการเงิน

  • ประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ ระบุค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและรายได้ที่คุณคาดหวังในระยะเวลาแรก.
  • รายการเงินทุน ระบุว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจและวิเคราะห์ว่าคุณจะได้มาจากที่ไหน.
 4. ทำการธุรกิจ

  • หาพื้นที่ ค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการธุรกิจขนมจีบของคุณ เช่น ร้านหน้าถนนหรือพื้นที่สำหรับการผลิต.
 5. รับบริษัทเปิดในสถานะนิติบุคคล (ถ้าจำเป็น) พิจารณาการจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลหากคุณต้องการปกป้องสิทธิและความรับผิดชอบส่วนตัว.

 6. สร้างสูตรอาหาร

  • สร้างสูตรอาหารขนมจีบที่คุณจะขาย ทดลองและปรับปรุงรสชาติและส่วนผสมตามความต้องการของลูกค้า.
 7. เตรียมสิ่งที่จำเป็น

  • จัดหาวัตถุดิบ ส่วนผสมสำหรับขนมจีบ เช่น แป้ง นำ้จิ้ม หรือเนื้อสัตว์.
  • อุปกรณ์และเครื่องมือ เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำขนมจีบ เช่น เครื่องปั้นแป้ง หรืออุปกรณ์ทำความสะอาด.
 8. สร้างและส่งเสริมแบรนด์

  • ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ของคุณและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า.
  • การตลาดและโฆษณา สร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณและสร้างความตื่นตาตื่นใจในลูกค้า.
 9. เริ่มดำเนินธุรกิจ

  • ทดสอบสูตร ทดสอบสูตรขนมจีบและแน่ใจว่ามันอร่อยและมีคุณภาพ.
  • ตั้งราคาและเริ่มขาย กำหนดราคาสำหรับขนมจีบของคุณและเริ่มขายให้แก่ลูกค้า.
 10. จัดการธุรกิจ

  • บริหารจัดการธุรกิจของคุณ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการที่ดีขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต.
  • รับข้อเสนอแนะ ฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าและปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณตามความต้องการ.
 11. ปฏิบัติตามกฎหมายและเสียภาษี ตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีและตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศของคุณอย่างถูกต้อง.

 12. ปรับปรุงและขยายธุรกิจ

  • ดูว่ามีโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ โดยเพิ่มสาขาร้านหรือการขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจขนมจีบของคุณ.

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจขนมจีบ คุณอาจต้องปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของคุณ เริ่มต้นธุรกิจเป็นความท้าทาย แต่อาจเป็นเรื่องที่น่าสนุกและมีรางวัลมากเมื่อคุณมีแผนการดีและมุ่งมั่นในความสำเร็จของคุณ.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจขนมปัง

นี่คือตัวอย่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจขนมปังในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายขนมปัง 100,000  
ยอดขายเครื่องดื่ม 20,000  
รายรับรวม 120,000  
     
ค่าวัสดุเครื่องดื่ม   30,000
ค่าวัสดุขนมปัง   40,000
ค่าจ้างพนักงาน   25,000
ค่าเช่าร้าน   15,000
ค่าน้ำ/ไฟ   5,000
ค่าโฆษณาและการตลาด   10,000
รายจ่ายอื่น ๆ   5,000
รายจ่ายรวม   130,000

ในตารางนี้

 • รายรับรวมคือผลรวมของยอดขายขนมปังและยอดขายเครื่องดื่มที่ธุรกิจของคุณได้รับเข้ามาในรอบหนึ่ง.
 • รายจ่ายรวมคือผลรวมของค่าวัสดุเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุขนมปัง, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่าร้าน, ค่าน้ำ/ไฟ, ค่าโฆษณาและการตลาด, รวมถึงรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมปังของคุณ.

คุณสามารถปรับแต่งตารางนี้โดยเพิ่มหรือลดรายการรายรับและรายจ่ายตามความเหมาะสมของธุรกิจขนมปังของคุณและประเทศบัญชีของคุณในแต่ละรอบการทำงาน. แต่ให้แน่ใจว่าคุณได้รวบรวมข้อมูลรายรับและรายจ่ายอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถติดตามสภาพการเงินของธุรกิจขนมปังของคุณได้อย่างแม่นยำ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนมปัง

ธุรกิจขนมปังเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายด้านของธุรกิจและอาชีพอื่น ๆ ดังนี้

 1. การผลิตและเบเกอรี่ การผลิตขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่าง ๆ เป็นอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมปัง. นี่รวมถึงการทำขนมครัว, พาย, คุกกี้, และของหวานอื่น ๆ ด้วย.

 2. การจัดการร้านค้า เป็นอาชีพของผู้ประกอบการร้านขายขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งรวมถึงการจัดการร้าน, การเลือกซื้อวัตถุดิบ, การควบคุมสต็อก, และการตลาดสินค้า.

 3. อาชีพการบริการ การบริการลูกค้าที่ร้านขายขนมปังเช่นการบริการอาหารและเครื่องดื่ม, การแจ้งบริการลูกค้า, และการจัดเตรียมพื้นที่ร้าน.

 4. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร การศึกษาเกี่ยวกับการปรุงอาหาร, การบริหารร้านอาหาร, และทักษะการทำขนมปังเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนี้.

 5. การพัฒนาสูตรอาหาร การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารใหม่สำหรับขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อตอบสนองตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า.

 6. การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับการบริโภค.

 7. การขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการกับกระบวนการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากสถานที่ผลิตไปยังร้านค้าหรือลูกค้า.

 8. การตลาดและการขาย การสร้างแผนการตลาด, การโฆษณา, การจัดโปรโมชั่น, และการขายสินค้าในร้านค้าและออนไลน์.

 9. การบริหารการเงิน การจัดการการเงินธุรกิจ, การวางแผนงบประมาณ, และการบัญชี.

 10. การศึกษาอาหารและสุขภาพ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมปังที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ.

ธุรกิจขนมปังมีอิทธิพลต่อหลายด้านของเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น และมีหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ที่สนับสนุนในการดำเนินกิจการขนมปังอย่างราบรื่น.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจขนมปัง

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและภาพรวมของธุรกิจขนมปังของคุณ ด้านความแข็งแกร่ง (Strengths) และความอ่อนแอ (Weaknesses) ของธุรกิจของคุณ รวมถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่อาจมีผลต่อธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจขนมปัง

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. คุณภาพสินค้า ถ้าคุณมีขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่คุณภาพสูงและอร่อยมาก, นี่เป็นความแข็งแกร่งที่สำคัญในการดึงดูดลูกค้าและสร้างความไว้วางใจ.

 2. บรรยากาศร้าน ร้านของคุณมีบรรยากาศที่น่าสนใจและสบาย ๆ สำหรับลูกค้าที่มาที่ร้านของคุณ.

 3. พนักงานมีความสามารถ คุณมีทีมงานที่มีความสามารถในการทำขนมปังและบริการลูกค้าอย่างดี.

 4. ตำแหน่งที่ดี ร้านของคุณตั้งอยู่ในที่ต่อไปนี้ที่มีการเดินทางสะดวกและมีความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า.

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายสำหรับวัตถุดิบและการดำเนินการร้านอาจสูงมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อกำไรของธุรกิจ.

 2. ความหลากหลายของสินค้า ถ้าคุณมีรายการสินค้าที่น้อยหรือไม่มีความหลากหลายในร้านของคุณ, อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกจำนวนไม่พอ.

 3. ความเป็นอยู่ที่พัฒนา การดำเนินธุรกิจขนมปังในระหว่างช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนอาจเป็นอุปสรรค.

โอกาส (Opportunities)

 1. ตลาดขยาย มีโอกาสในการขยายธุรกิจขนมปังของคุณไปยังตลาดใหม่หรือเพิ่มสินค้าและบริการใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติม.

 2. สุขภาพและอาหารที่ดี ลูกค้าสนใจเรื่องสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการนี้.

 3. การตลาดออนไลน์ การขายขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ออนไลน์เป็นโอกาสที่มีอยู่ในการเพิ่มยอดขายและเข้าถึงลูกค้าที่ห่างไกล.

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมขนมปังสามารถเป็นอุปสรรค เนื่องจากมีร้านขายขนมปังมากมายในตลาด.

 2. ความต้องการของวัตถุดิบ การเพิ่มราคาของวัตถุดิบหรือการขาดแคลนสามารถส่งผลต่อการผลิตขนมปังและความสามารถในการเสนอราคาที่เป็นกำไร.

 3. ปัญหาสุขภาพสาธารณะ สถานการณ์สุขภาพสาธารณะเช่นโรคระบาดสามารถส่งผลต่อการเดินทางและกิจการของร้านของคุณ.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณและให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินกิจการในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนมปัง ที่ควรรู้

 1. Bakery (เบเกอรี่) ร้านขายขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่าง ๆ.

 2. Dough (แป้ง) ส่วนผสมหลักในการทำขนมปัง, ที่ประกอบด้วยแป้ง, น้ำ, ยีสต์, และอื่น ๆ.

 3. Yeast (ยีสต์) สารที่ใช้ในกระบวนการความหมาย จากน้ำตาลและแป้งในขนมปังเพื่อทำให้เพิ่มขนาดและอ่อนนุ่ม.

 4. Oven (เตาอบ) เครื่องใช้ที่ใช้ในการอบขนมปังและเบเกอรี่.

 5. Pastry (เค้กอบ) ขนมปังหรือเบเกอรี่ที่ทำจากแป้งและไข่, มักใช้เป็นพื้นฐานในหลายชนิดของขนม.

 6. Gluten (กลูเตน) โปรตีนที่พบในแป้งสาหร่ายที่ช่วยให้ขนมปังเป็นนิ่มและเฉพาะหน้า.

 7. Fillings (ส่วนผสม) ส่วนเสริมที่ใส่ในขนมปังหรือเบเกอรี่ เช่น ครีม, ผลไม้, หรือน้ำผึ้ง.

 8. Crumbs (เศษ) ส่วนที่เหลือหลังจากที่ขนมปังหรือเบเกอรี่ถูกหั่น.

 9. Sourdough (ขนมปังจากปฏิปักษ์) ขนมปังที่ทำโดยใช้หัวเชื้อจากปฏิปักษ์ เพื่อให้ความรสเปรี้ยวและกลิ่นหอมพร้อมกับความนุ่ม.

 10. Icing (ไอซิ่ง) ชั้นน้ำตาลหรือครีมที่ใช้ทาหรือเติมบนขนมปังหรือเบเกอรี่.

คำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของภาษาที่นำเสนอและใช้ในธุรกิจขนมปัง และเบเกอรี่ และจะช่วยให้คุณสื่อสารและเข้าใจงานและกระบวนการในธุรกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ธุรกิจ ขนมปัง ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจขนมปังจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของประเทศที่คุณกำลังดำเนินกิจการในนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละที่ โดยรวมแล้วมีรายการการจดทะเบียนและใบอนุญาตที่เป็นที่นิยมในธุรกิจขนมปังได้แก่

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณเพื่อกฏหมายและเสียภาษีในประเทศที่คุณกำลังดำเนินกิจการ.

 2. ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ มีบางพื้นที่ที่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตเฉพาะสำหรับการผลิตหรือขายอาหาร.

 3. การลงทะเบียนสภาพภายใน หากคุณมีการผลิตอาหารในสถานที่ตามกฎหมาย (เช่น ร้านขนมปัง), คุณจะต้องลงทะเบียนสภาพภายในของคุณเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่และกระบวนการผลิต.

 4. สิทธิบัตรการผลิต อาจมีความจำเป็นในการขอสิทธิบัตรการผลิตสำหรับสูตรขนมปังหรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่คุณใช้.

 5. การจดทะเบียนและสร้างแบรนด์ หากคุณต้องการคุ้มครองและตรายตัวของคุณและสินค้าของคุณ, คุณอาจต้องจดทะเบียนและสร้างแบรนด์ (trademark) ของคุณ.

 6. อนุญาตการขายอาหาร หากคุณมีร้านค้าที่ขายขนมปังและเบเกอรี่, คุณจะต้องมีใบอนุญาตการขายอาหารจากหน่วยงานท้องถิ่น.

 7. เสียภาษีอากร คุณจะต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายอาหารและกิจการทางอาหาร.

 8. การประกันภัย คุณอาจต้องมีการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและธุรกิจของคุณเพื่อความคุ้มครองในกรณีเหตุร้าย.

 9. สิทธิบัตรสถาปนา หากคุณมีสูตรขนมปังหรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของคุณเอง, คุณอาจต้องขอสิทธิบัตรสถาปนา.

 10. การปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารและสุขภาพ คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารและสุขภาพ.

สามารถปรึกษากับหน่วยงานท้องถิ่นหรือจังหวัดเพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือในการจดทะเบียนและอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมปังของคุณได้เช่นกัน ความต้องการที่จะจดทะเบียนและอนุญาตต่าง ๆ อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่และกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ดังนั้นควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในพื้นที่ของคุณอย่างรอบคอบและคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ถ้าจำเป็นเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ.

บริษัท ธุรกิจขนมปัง เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่ธุรกิจขนมปังอาจต้องเสียอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและระเบียบภาษีในแต่ละประเทศและพื้นที่ แต่รายได้และธุรกิจอาหารแบบทั่วไปที่คุณอาจต้องพิจารณาเสียภาษีประกอบก็รวมถึง

 1. ภาษีร้านค้า (Value Added Tax – VAT) ในหลายประเทศ, ร้านขายขนมปังและอาหารอื่น ๆ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เมื่อขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า. ภาษีนี้จะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าและจะต้องส่งให้หน่วยงานภาษีในภายหลัง.

 2. ภาษีเงินได้นิติบุค (Corporate Income Tax) หากธุรกิจของคุณเป็นนิติบุค, คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการของคุณ ภาษีนี้จะต้องประมาณการและจ่ายตามกฎหมายท้องถิ่น.

 3. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax) หากคุณเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลและมีรายได้จากธุรกิจขนมปังของคุณ, คุณอาจต้องรายงานรายได้นี้และเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่น.

 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางท้องที่อาจมีการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นสำหรับธุรกิจอาหาร หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจขนมปัง.

 5. ภาษีน้ำมันหรือพลังงาน (Fuel or Energy Taxes) หากคุณใช้พลังงานเพื่อให้กับเครื่องจักรหรือการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า, คุณอาจต้องเสียภาษีน้ำมันหรือพลังงานตามกฎหมายท้องถิ่น.

 6. ส่วนลดหรือยกเว้นภาษี (Tax Deductions or Exemptions) บางท้องที่อาจมีส่วนลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจอาหารในบางกรณี เช่น ส่วนลดสำหรับการบริจาคอาหารที่เหลือให้กับโครงการการกุศล.

 7. ภาษีมูลค่าที่เพิ่มเติม (Additional Sales Tax) บางท้องที่อาจมีภาษีมูลค่าที่เพิ่มเติมหรืออัตราภาษีที่สูงขึ้นสำหรับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่เป็นสุขภาพ.

 8. ภาษีสถาปนา (Property Tax) หากคุณครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจขนมปัง, คุณอาจต้องเสียภาษีสถาปนาตามมูลค่าที่ประเมิน.

 9. ภาษีภูมิศาสตร์ (Geographic Tax) ภาษีที่มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับพื้นที่ของธุรกิจของคุณ.

 10. การรายงานภาษีและการรับรอง คุณจะต้องทำการรายงานรายได้และเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและรับรองความถูกต้องของรายงานภาษี.

โปรดทราบว่าข้อกำหนดและอัตราภาษีอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่และกฎหมายที่ใช้ในประเทศหรือรัฐของคุณ ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญภาษีและหน่วยงานภาษีของรัฐที่คุณต้องการทำธุรกิจเพื่อรับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการเสียภาษีอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมาย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

สำนักงานบัญชี รับทําบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท 081•452•0000

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท นนทบุรี

วาดสติ๊กเกอร์ ธีม LINE ขาย รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ทําธีมไลน์ขาย pantip ทําธีมไลน์ขาย รายได้ ทําธีมไลน์ขาย รายได้เท่าไหร่ ธีมไลน์ ทําเอง แอพสร้างธีมไลน์ สร้างธีมไลน์เอง ios วิธี ทํา ธีมไลน์ ใน โทรศัพท์ ทํา สติกเกอร์ ไลน์ ขาย 

แม่ค้า ร้านค้า ขายของออนไลน์ รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์

เครือข่ายเติมเงินออนไลน์ รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ธุรกิจ เติมเงินออนไลน์ ด้วย มือ ถือ โปรแกรม เติมเงินออนไลน์ แอ พ เติมเงิน ฟรี ทุก เครือ ขาย เติมเงินเข้ากระเป๋าขาย AIS เว็บเติมเงิน ธุรกิจ เติมเงิน เกม ตัวแทน เติมเงินออนไลน์ ดี แท ค เติมเงิน มือ ถือ ราคาถูก

Leave a Comment

Scroll to Top