รับทำบัญชี.COM | ขนมเค้กลงทุนเปิดร้านเล็กๆต้องทำไง?

แผนธุรกิจขนมเค้ก

การเริ่มต้นธุรกิจขนมเค้กเป็นขั้นตอนที่มีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจขนมเค้ก

 1. วางแผนธุรกิจ
  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ
  • ศึกษาตลาดและคู่แข่งในอุตสาหกรรมขนมเค้ก
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างลูกค้า
 2. วางแผนผลิตภัณฑ์
  • สร้างเมนูขนมเค้กที่หลากหลายและน่าสนใจ
  • พิจารณาวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตขนมเค้ก
  • พัฒนาสูตรขนมเค้กที่มีรสนิยมและมีคุณภาพ
 3. การวางแผนการผลิต
  • จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการผลิตขนมเค้ก
  • วางแผนกระบวนการผลิตและการบริหารสต็อกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  • ระบบการควบคุมคุณภาพและรสชาตของขนมเค้ก
 4. เลือกสถานที่
  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการผลิตและจัดจำหน่ายขนมเค้ก
  • พิจารณาค่าเช่าและการเข้าถึงสถานที่สำคัญ เช่น ตลาดหรือร้านค้า
 5. การอนุมัติและการปรับปรุง
  • จัดทำและยื่นคำขออนุมัติและใบอนุญาตที่จำเป็น เช่น ใบอนุญาตธุรกิจ, ใบอนุญาตสุขภาพ, หรือใบอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น
  • ปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่จำเป็น
 6. การจัดการการเงิน
  • วางแผนงบประมาณและราคาขนมเค้ก
  • จัดหาทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงเงินสำรองสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะแรก
 7. การตลาดและการโฆษณา
  • สร้างแบรนด์ของธุรกิจขนมเค้กของคุณ
  • ใช้สื่อสังคมและเว็บไซต์ออนไลน์ในการโฆษณาและสร้างตลาด
 8. การจัดการคลังสินค้า
  • วางแผนการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ
  • ควบคุมสต็อกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดสูญเสีย
 9. การบริการลูกค้า
  • ให้บริการลูกค้าอย่างดีและเป็นมิตร
  • พิจารณาระบบการจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า
 10. การประเมินและพัฒนา
  • รับคำติชมและคำแนะนำจากลูกค้าและใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณ
  • พัฒนาธุรกิจของคุณตามความเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของลูกค้า
 11. การปฏิบัติตามกฎหมาย แน่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมเค้ก เช่น กฎหมายสุขภาพ, กฎหมายสภาพแวดล้อม, และกฎหมายการค้า
 12. การพิจารณาการขยายธุรกิจ หลังจากที่ธุรกิจขนมเค้กของคุณเริ่มแรง คุณอาจพิจารณาการขยายธุรกิจ เช่น เปิดสาขาใหม่, เสนอสินค้าและบริการเพิ่มเติม, หรือตลาดนอกประเทศ
 13. การศึกษาเพิ่มเติม คงทำการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมขนมเค้ก เพื่อความสำเร็จยาวนานของธุรกิจของคุณ

การเริ่มต้นธุรกิจขนมเค้กอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมาก แต่การทำความเตรียมอย่างดีและมีแผนการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจขนมเค้กของคุณได้มากขึ้น

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจขนมเค้ก

นี่คือตัวอย่างรูปแบบตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจขนมเค้ก โปรดทราบว่าข้อมูลที่จะป้อนในตารางนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจของคุณและอาจต้องปรับแต่งตามความเป็นจริงของธุรกิจของคุณ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับ
– ยอดขายขนมเค้ก ระบุจำนวน ระบุจำนวน
– บริการให้เช่าพื้นที่ ระบุจำนวน ระบุจำนวน
– รายรับจากการจัดงานอีเว้นท์ ระบุจำนวน ระบุจำนวน
– รายรับอื่น ๆ ระบุจำนวน ระบุจำนวน
รวมรายรับ ระบุจำนวน
รายจ่าย
– ค่าวัตถุดิบและส่วนผสม ระบุจำนวน
– ค่าแรงงาน ระบุจำนวน
– ค่าเช่าสถานที่ ระบุจำนวน
– ค่าบริการอื่น ๆ ระบุจำนวน
– รายจ่ายในการตลาดและโฆษณา ระบุจำนวน
– รายจ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบุจำนวน
– รายจ่ายในการบริหารทรัพยากรที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบุจำนวน
– รายจ่ายอื่น ๆ ระบุจำนวน
รวมรายจ่าย ระบุจำนวน
กำไร (หรือขาดทุน) ระบุจำนวน

โดยแบ่งรายรับและรายจ่ายอย่างชัดเจนในตารางช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและทราบกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจของคุณในแต่ละรอบการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงบริหารการเงินของธุรกิจของคุณเพื่อให้มีความประสบความสำเร็จในอนาคต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนมเค้ก

ธุรกิจขนมเค้กเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาอาชีพและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึง

 1. เชฟ (Chef) เชฟเป็นคนที่สร้างเมนูขนมเค้กและประสบการณ์รสชาติสำหรับลูกค้า การรู้เรื่องเรื่องการปรุงอาหารและความคล่องตัวในการสร้างเมนูที่มีรสนิยมมีความสำคัญในธุรกิจขนมเค้ก
 2. ผู้ประกอบการร้านอาหารและกาแฟ ธุรกิจขนมเค้กบางร้านอาหารและร้านกาแฟรวมเมนูขนมเค้กเข้าไว้ในการบริการลูกค้า ผู้ประกอบการร้านนี้จัดการร้านอาหารโดยรวมและให้บริการขนมเค้กพร้อมกับอาหารและกาแฟ
 3. เจ้าของร้านขายของหวาน ร้านขายของหวานและขนมเค้กเป็นสถานที่ที่คนมักมารับประทานของหวานและขนมต่างๆ เช่น ร้านเบเกอรี่ ร้านเครื่องดื่ม หรือร้านขายของหวานออนไลน์
 4. บริษัทจัดงานอีเว้นท์ บริษัทที่จัดงานอีเว้นท์และงานเฉลิมฉลองบางประเภทอาจต้องจัดหาขนมเค้กและของหวานสำหรับงานเหล่านี้ เช่น งานแต่งงาน, งานเลี้ยง, หรืองานอีเว้นท์พิเศษอื่นๆ
 5. บริษัทจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร ธุรกิจขนมเค้กต้องการวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ เช่น แป้ง, น้ำตาล, ไขมัน, และเครื่องปรุงรส เป็นต้น บริษัทจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารที่ใหญ่อาจเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญในการให้วัตถุดิบคุณภาพสำหรับธุรกิจขนมเค้ก
 6. นักออกแบบเค้ก (Cake Designer) นักออกแบบเค้กมีความความเชี่ยวชาญในการออกแบบและตกแต่งเค้กให้สวยงาม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจขนมเค้กที่ต้องการเค้กที่มีลักษณะพิเศษ
 7. ธุรกิจเกี่ยวกับเหล้าและไวน์ เหล้าและไวน์มักจะมีความเกี่ยวข้องกับงานเฉลิมฉลองและงานสำคัญ และการเสิร์ฟขนมเค้กเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การบริโภคเหล้าและไวน์
 8. นักพัฒนาสูตรอาหาร นักพัฒนาสูตรอาหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสูตรขนมเค้กที่มีรสชาติและลักษณะที่ต้องการ นักพัฒนาสูตรอาหารสามารถเป็นที่ต้องการในการพัฒนาสูตรขนมเค้กที่พิเศษสำหรับธุรกิจขนมเค้กของคุณ
 9. ผู้จัดการธุรกิจและการบริหาร ผู้จัดการและผู้บริหารธุรกิจขนมเค้กต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจเพื่อให้มีความประสบความสำเร็จ

ธุรกิจขนมเค้กมีการรวมสาขาอาชีพหลายอย่าง และการที่คุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ต้องการความรู้และความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะทางเราหรือการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเหมาะสม

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจขนมเค้ก

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจทราบถึงความแข็งแกร่ง (Strengths), ความอ่อนแอ (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และความเสี่ยง (Threats) ของธุรกิจขนมเค้กของคุณ การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและตัดสินใจในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจขนมเค้ก

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. เมนูขนมเค้กหลากหลาย มีเมนูขนมเค้กที่หลากหลายและสร้างสรรค์ที่มีรสนิยมมาก
 2. คุณภาพขนมเค้ก การใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและการผลิตขนมเค้กที่คุณภาพสูงทำให้ได้รับความรู้จากลูกค้า
 3. การบริการลูกค้า บริการลูกค้าอย่างดีและเป็นมิตรที่ทำให้ลูกค้ารักชอบและกลับมาอีกครั้ง

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. ความขาดแคลนในทรัพยากรบุคคล มีจำนวนคนทำงานไม่เพียงพอเมื่อมีความต้องการในการผลิตขนมเค้กมากขึ้น
 2. ระบบจัดการคลังสินค้าไม่เพียงพอ ความขาดแคลนในการจัดการสต็อกสินค้าสำเร็จรูปที่เหมาะสม

โอกาส (Opportunities)

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาด ใช้สื่อสังคมและการตลาดออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มลูกค้าและยอดขาย
 2. การขยายธุรกิจ เปิดสาขาใหม่หรือเสนอบริการในพื้นที่ใหม่เพื่อเพิ่มกำไร
 3. ความสามารถในการปรับปรุงเมนู ความสามารถในการปรับปรุงเมนูขนมเค้กเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยง (Threats)

 1. การแข่งขันสูง มีธุรกิจขนมเค้กอื่นๆ และร้านอาหารที่มีเมนูขนมเค้กซึ่งอาจส่งผลให้คุณต้องแข่งขันในราคาและคุณภาพ
 2. ความผันผวนในราคาวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบอาจเพิ่มขึ้นทำให้ต้องปรับราคาขนมเค้ก
 3. สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการสนใจในการซื้อขนมเค้ก

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนมเค้ก ที่ควรรู้

 1. โอเว่น (Oven)
  • คำอธิบาย เครื่องอุ่นที่ใช้ในการอบขนมเค้กและอาหารอื่น ๆ โดยใช้ความร้อน
 2. วัตถุดิบ (Ingredients)
  • คำอธิบาย ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตขนมเค้ก เช่น แป้ง, น้ำตาล, ไขมัน, ไข่, นม, และวัตถุดิบอื่น ๆ
 3. เมนู (Menu)
  • คำอธิบาย รายการของขนมเค้กและอื่น ๆ ที่ร้านขนมเค้กของคุณเสนอให้กับลูกค้า
 4. การตกแต่ง (Decoration)
  • คำอธิบาย กระบวนการและวิธีการประดับแต่งขนมเค้กให้สวยงามโดยใช้วัตถุดิบเช่น ครีม, ผลไม้, และอื่น ๆ
 5. สูตร (Recipe)
  • คำอธิบาย ขั้นตอนการทำขนมเค้กรวมถึงปริมาณและวิธีการใช้วัตถุดิบแต่ละอย่าง
 6. คุณภาพ (Quality)
  • คำอธิบาย ลักษณะที่ดีและมาตรฐานที่สูงของขนมเค้กที่มีรสชาติและลักษณะที่ดี
 7. การบริการลูกค้า (Customer Service)
  • คำอธิบาย วิธีการรับใช้และประทับใจลูกค้าในร้านขนมเค้ก เช่น การให้คำแนะนำ, การตอบคำถาม, และการเป็นมิตร
 8. การตลาด (Marketing)
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่ใช้ในการโปรโมตและขายขนมเค้ก เช่น โฆษณา, โปรโมชั่น, และการใช้สื่อสังคม
 9. ลูกค้าประจำ (Regular Customers)
  • คำอธิบาย ลูกค้าที่มาซื้อขนมเค้กในร้านของคุณอย่างสม่ำเสมอ
 10. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
  • คำอธิบาย กิจกรรมการโปรโมตและขายขนมเค้กผ่านเว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์, และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจขนมเค้กและจะช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการกับธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจ ธุรกิจขนมเค้ก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจขนมเค้กอาจต่างกันไปในแต่ละประเทศและพื้นที่ ดังนั้นควรติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนมเค้กของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่คุณอาจต้องพิจารณาจะจดทะเบียน

 1. ธุรกิจหรือบริษัท คุณอาจต้องจดทะเบียนบริษัทหรือธุรกิจของคุณกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนธุรกิจ นี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการก่อตั้งธุรกิจ
 2. การขึ้นทะเบียนพาณิชย์ หากคุณมีต้องการขายขนมเค้กในร้านหรือออนไลน์ เช่น ในเว็บไซต์ออนไลน์ คุณอาจต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าพาณิชย์และอนุมัติใบอนุญาตการขาย
 3. การขึ้นทะเบียนอาหาร หากคุณจะผลิตขนมเค้กเพื่อขายในร้านหรือในการแจกจ่าย คุณอาจต้องขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารกับหน่วยงานควบคุมอาหารและยาในประเทศของคุณ
 4. การขึ้นทะเบียนธุรกิจออนไลน์ หากคุณขายขนมเค้กออนไลน์ คุณอาจต้องจัดการการขึ้นทะเบียนเว็บไซต์และการดำเนินกิจกรรมออนไลน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ในประเทศของคุณ
 5. การลงทะเบียนเพื่อชำระภาษี คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานภาษีในประเทศของคุณเพื่อชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมเค้ก เช่น ภาษีขายหรือภาษีร้านค้า
 6. การสมัครสมาชิกหรือสิทธิประโยชน์ หากมีองค์การหรือสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมเค้ก เช่น สมาคมอาหารหรือสมาชิกท้องถิ่น คุณอาจต้องสมัครสมาชิกหรือสิทธิประโยชน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและกิจกรรมส่งเสริมสร้างธุรกิจของคุณ
 7. การจัดการประกันภัย คุณอาจต้องสร้างนโยบายประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนมเค้กเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือความเสี่ยงอื่น ๆ
 8. การสมัครสิทธิบัตรสิทธิบัตรบริการอาหาร (Food Service License) ในบางกรณี คุณอาจต้องขอสิทธิบัตรบริการอาหารหากคุณมีร้านขายขนมเค้กที่มีพื้นที่ให้บริการลูกค้า
 9. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อค้นหากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมเค้กและการปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ของคุณ

การจดทะเบียนและการปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นอยู่กับพื้นที่และประเทศของคุณ ดังนั้นคุณควรปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทนายความเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนมเค้กอย่างถูกต้องและตรงตามกฎหมายในพื้นที่ของคุณ

บริษัท ธุรกิจขนมเค้ก เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีในธุรกิจขนมเค้กจะขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีและระเบียบของประเทศและพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ แต่มักจะรวมถึงภาษีต่อการขาย, ภาษีร้านค้า, ภาษีรายได้, และอื่น ๆ ต่อไปนี้เป็นภาษีที่อาจมีในธุรกิจขนมเค้ก

 1. ภาษีขาย (Sales Tax) หรือ Value Added Tax (VAT) ในบางประเทศ, คุณอาจต้องเสียภาษีขายหรือ VAT ในราคาขายขนมเค้ก ซึ่งจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าและส่งให้หน่วยงานภาษี
 2. ภาษีร้านค้า (Business License Tax) บางพื้นที่อาจมีค่าธุรกิจหรือภาษีร้านค้าที่ต้องเสียในการดำเนินธุรกิจ
 3. ภาษีรายได้ (Income Tax) คุณอาจต้องรายงานรายได้จากธุรกิจขนมเค้กของคุณและเสียภาษีรายได้ตามกฎหมายภาษีท้องถิ่นหรือประเทศ
 4. ภาษีอากร (Customs Duty) หากคุณนำเข้าหรือส่งออกวัตถุดิบหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับขนมเค้กไปยังหรือจากประเทศอื่น, คุณอาจต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายภาษีและศุลกากร
 5. ภาษีอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม, ธุรกิจขนมเค้กยังอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบของพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ, เช่น ภาษีสถานที่, ภาษีทรัพย์สิน, หรือภาษีส่วนบุคคล

เพื่อความแน่ใจและป้องกันการละเมิดกฎหมายภาษี, ควรปรึกษากับนักบัญชีหรือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสียในธุรกิจขนมเค้กของคุณในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 34 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )