ขนส่งพัสดุ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

แผนธุรกิจขนส่งพัสดุ

การเริ่มต้นธุรกิจขนส่งพัสดุเป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนและการปฏิบัติอย่างรอบคอบเพื่อให้ธุรกิจของคุณเริ่มทำงานอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ. ตามด้านล่างนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณา

 1. วางแผนธุรกิจ

  • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณ.
  • วิเคราะห์ตลาดและการแข่งขันเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าและวางกลยุทธ์การตลาด.
  • กำหนดแผนธุรกิจรวมถึงการกำหนดรูปแบบการขนส่ง, ราคา, แผนการตลาด, และแผนการเงิน.
 2. จัดหาทรัพยากรและอุปกรณ์

  • สร้างฐานพื้นฐานของธุรกิจขนส่งพัสดุ เช่น รถขนส่ง, บรรจุภัณฑ์, และอุปกรณ์ต่างๆ.
  • จ้างพนักงานหรือคนขับรถถ้าจำเป็น.
 3. สร้างแบรนด์

  • ออกแบบโลโก้และสร้างตัวตนของธุรกิจขนส่งพัสดุ.
  • สร้างเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทธุรกิจและเชื่อมต่อกับลูกค้า.
 4. ทางกฎหมายและการอนุญาต

  • ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ เพื่อประกอบการในลักษณะที่ถูกต้อง.
  • ขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุ.
 5. เริ่มทำธุรกิจ

  • ทดสอบการดำเนินธุรกิจเบื้องต้นโดยการจัดส่งพัสดุตัวอย่างหรือให้บริการเพิ่มเติม.
  • ติดต่อลูกค้าและสร้างฐานลูกค้า.
 6. การบริหารการดำเนินธุรกิจ

  • จัดการระบบการขนส่งและการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ.
  • ติดตามและรับผิดชอบต่อลูกค้า.
 7. การเลื่อนขยายธุรกิจ

  • พิจารณาการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่หรือเพิ่มบริการเพื่อเพิ่มรายได้.
  • ตรวจสอบและปรับปรุงแผนธุรกิจเมื่อจำเป็น.
 8. บัญชีและการเงิน

  • สร้างระบบบัญชีและการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจขนส่งพัสดุ.
  • จัดการกับภาษีและการเงินต่างๆ ตามกฎหมาย.
 9. ความปลอดภัยและการประกัน

  • ดูแลความปลอดภัยของพัสดุและลูกค้า.
  • พิจารณาการซื้อประกันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุ.
 10. การติดตามและประเมิน

  • ติดตามผลการดำเนินธุรกิจและประเมินประสิทธิภาพ.
  • ปรับปรุงและปรับแก้แผนธุรกิจตามความจำเป็น.

การเริ่มต้นธุรกิจขนส่งพัสดุอาจจะซับซ้อนขึ้นตามขนาดและลักษณะของธุรกิจของคุณ แต่การวางแผนและการเริ่มต้นอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณเริ่มต้นในทิศทางที่ถูกต้องและเติบโตไปในอนาคต. อีกทั้ง คุณอาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความอดทนในการเผชิญกับความท้าทายขณะที่คุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณ.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจขนส่งพัสดุ

นี่คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจขนส่งพัสดุ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับรวม 1,000,000  
รายรับ    
– ค่าส่งพัสดุ (ค่าบริการ) 800,000  
– บริการพิเศษ (เช่น การบรรจุเพิ่ม) 50,000  
– รายรับจากบริการเสริม (ตรวจเช็ค, บริการขนส่งด่วน) 20,000  
– ค่าเสื่อมราคา (รถขนส่งและอุปกรณ์)   30,000
กำไรขุดเลยก่อนหักภาษี 130,000 30,000
รายจ่าย    
– เชื้อเพลิงและการบำรุงรักษารถ   50,000
– ค่าจ้างพนักงานและคนขับรถ 40,000  
– ค่าเช่าที่เก็บพัสดุ 10,000  
– ค่าเช่าสำนักงานและคลังสินค้า 20,000  
– ค่าโฆษณาและการตลาด 5,000  
– ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 15,000  
กำไรสุทธิ 65,000 30,000

ข้อมูลในตารางเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นและองค์กรของคุณอาจมีรายรับและรายจ่ายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณ ควรติดตามและบันทึกรายรับและรายจ่ายอย่างแม่นยำเพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเงินและปรับปรุงกำไรขุดเลยก่อนหักภาษีในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนส่งพัสดุ

ธุรกิจขนส่งพัสดุเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึง

 1. คนขับรถขนส่ง คนขับรถบรรทุกหรือรถขนส่งเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญในธุรกิจขนส่งพัสดุ เขาเป็นคนที่ขับรถเพื่อจัดส่งสินค้าและพัสดุต่างๆ ไปยังจุดหมาย.

 2. พนักงานในคลังสินค้า พนักงานในคลังสินค้าเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง พวกเขามีหน้าที่ในการเช็คสถานะของพัสดุและเตรียมพร้อมส่ง.

 3. ผู้จัดการและผู้บริหาร ผู้บริหารธุรกิจขนส่งพัสดุเป็นคนที่เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องและประสบความสำเร็จ พวกเขาต้องการทักษะในการบริหารและวางแผนธุรกิจ.

 4. เจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจขนส่งพัสดุคือคนที่รับผิดชอบสำหรับการเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจ พวกเขาต้องสร้างและบริหารธุรกิจขนส่งพัสดุของตนเอง.

 5. ช่างซ่อมรถ ช่างซ่อมรถมีหน้าที่ดูแลและซ่อมบำรุงรถขนส่งเพื่อให้มันทำงานอย่างปลอดภัยและประสิทธิภาพ.

 6. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้าให้ความช่วยเหลือและข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การติดต่อเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุหรือการแก้ไขปัญหา.

 7. สถานที่คีย์ข้อมูล สถานที่คีย์ข้อมูลมีหน้าที่ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุและการจัดส่งลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการติดตามและการบันทึกรายการของลูกค้า.

 8. ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิตสินค้าและผู้จัดจำหน่ายมักต้องใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุเพื่อจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า.

 9. ผู้บริหารโลจิสติกส์ ผู้บริหารโลจิสติกส์รับผิดชอบในการวางแผนการจัดส่งและการจัดการโครงข่ายการขนส่งสินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ.

 10. นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลมีหน้าที่ใช้ข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อจัดการและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจขนส่งพัสดุ.

 11. นักบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย หน้าที่ของพวกเขาคือการควบคุมความเสี่ยงและการปลอดภัยในการขนส่งพัสดุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการสูญเสีย.

ธุรกิจขนส่งพัสดุเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างกว้างขวางและมีหลายคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ การทำงานร่วมกันและความร่วมมือระหว่างอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการขนส่งพัสดุที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจขนส่งพัสดุ

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจขนส่งพัสดุภายในองค์กร พร้อมทั้งการวางแผนอ aprove onportunities และจุดที่มีความเสี่ยง (Threats) ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ. ตัวอย่าง SWOT analysis สำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุ

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. พื้นที่คุณภาพ คุณมีความเชี่ยวชาญในการจัดการพื้นที่ครอบคลุมและปลอดภัยสำหรับการจัดส่งพัสดุ.
 2. ระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ คุณมีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย.
 3. ฐานลูกค้าที่มั่นคง คุณมีลูกค้าที่มั่นคงและส่วนใหญ่กลับมาใช้บริการของคุณอยู่เสมอ.

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การควบคุมคุณภาพ ปัญหาในการควบคุมคุณภาพการจัดส่งที่ส่งผลให้บางครั้งเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า.
 2. ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุอาจสูงมาก เช่น ค่าน้ำมันรถขนส่งและค่าจ้างคนขับรถ.
 3. ความขาดแคลนในแรงงาน สามารถเจอปัญหาในการหาแรงงานคนขับรถที่มีความสามารถและประสบการณ์.

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่หรือการเพิ่มบริการเพื่อเพิ่มรายได้.
 2. เทคโนโลยีใหม่ การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในการจัดการและติดตามการจัดส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.
 3. ความต้องการในตลาด มีความต้องการจากตลาดสำหรับบริการขนส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ความเสี่ยง (Threats)

 1. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุอาจกลายเป็นแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น.
 2. ค่าใช้จ่ายสูง การเพิ่มค่าใช้จ่ายเช่น ค่าน้ำมันอาจส่งผลให้กำไรลดลง.
 3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น การจราจรที่ติดขัดหรือปัญหาอื่นๆ อาจส่งผลให้การขนส่งมีความล่าช้า.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณมีภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณและช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนส่งพัสดุ ที่ควรรู้

 1. การขนส่ง (Transportation)

  • คำอธิบาย กระบวนการการย้ายสินค้าหรือพัสดุจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้รถขนส่ง, เรือ, เครื่องบิน, หรือรถไฟ เพื่อการจัดส่ง.
 2. พัสดุ (Cargo)

  • คำอธิบาย สินค้าหรือวัตถุที่ถูกจัดส่งหรือขนส่งโดยใช้บริการขนส่ง.
 3. รถขนส่ง (Transport Vehicle)

  • คำอธิบาย ยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่งพัสดุ เช่น รถบรรทุก, รถตู้, หรือรถจักรยานยนต์.
 4. ค่าบริการ (Service Fee)

  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายในการใช้บริการขนส่งพัสดุ.
 5. การติดตามสินค้า (Tracking)

  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบสถานะและตำแหน่งของพัสดุในระหว่างการขนส่ง.
 6. คลังสินค้า (Warehouse)

  • คำอธิบาย สถานที่เก็บรักษาสินค้าหรือพัสดุก่อนการจัดส่งหรือการจำหน่าย.
 7. การแพ็คของ (Packaging)

  • คำอธิบาย กระบวนการหรือวิธีการบรรจุสินค้าหรือพัสดุเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและการจัดส่ง.
 8. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบและรับรองว่าพัสดุที่จัดส่งมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด.
 9. การจัดส่งด่วน (Express Delivery)

  • คำอธิบาย บริการขนส่งที่มีการส่งพัสดุให้ถึงจุดหมายในเวลาที่รวดเร็วมากกว่าบริการทั่วไป.
 10. เครื่องบินขนส่ง (Cargo Aircraft)

  • คำอธิบาย ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งพัสดุแบบที่มีการจัดส่งอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ เช่น เครื่องบินขนส่งโดยตรงหรือเครื่องบินขนส่งสินค้า.

คำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจขนส่งพัสดุและช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ธุรกิจ ขนส่งพัสดุ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจขนส่งพัสดุมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่หรือประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ ต่อไปนี้คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของธุรกิจขนส่งพัสดุจะต้องจดทะเบียน

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณเป็นบริษัทหรือธุรกิจต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่.

 2. การขอใบอนุญาต บางทีคุณอาจต้องขอใบอนุญาตเฉพาะสำหรับการขนส่งพัสดุในบริเวณที่รัฐหรือองค์กรรัฐต้องการ.

 3. การจดทะเบียนพาหนะ หากคุณใช้รถขนส่งในธุรกิจของคุณ คุณจะต้องจดทะเบียนรถและสามารถรับรองว่ามันเป็นเชื้อเพลิงหรือรถขนส่งที่ใช้ในการขนส่งพัสดุ.

 4. การจดทะเบียนธุรกิจรับและส่งสินค้า (Freight Forwarding Business Registration) หากคุณเป็นธุรกิจการรับและส่งสินค้า (Freight Forwarder) คุณอาจต้องจดทะเบียนในสาขาธุรกิจนี้ตามกฎหมายท้องถิ่น.

 5. การได้รับสิทธิในการใช้ทางหลวง หากคุณใช้ทางหลวงสาธารณะในการขนส่งพัสดุ คุณอาจต้องขอสิทธิ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบทางหลวง.

 6. การจัดสิทธิ์ในการใช้ท่าเรือหรือสนามบิน หากคุณใช้ท่าเรือหรือสนามบินสาธารณะในการขนส่งพัสดุ คุณอาจต้องขออนุญาตหรือจัดสิทธิ์ในการใช้งาน.

 7. การรับรองความปลอดภัย คุณจะต้องประทับตราความปลอดภัยบนรถขนส่งของคุณและประกันว่ามีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับการขนส่งพัสดุ.

 8. การจัดส่งพัสดุทางสายอากาศ (Air Cargo Handling License) หากคุณมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุทางอากาศ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตทางการบิน.

 9. การควบคุมสินค้าที่จำเป็น บางประเทศอาจกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการขนส่งพัสดุที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สินค้าที่อาจต้องได้รับการรับรองความปลอดภัย.

 10. การประกันภัย (Insurance) คุณอาจต้องมีการประกันภัยสำหรับการขนส่งพัสดุเพื่อความปลอดภัยและการคุ้มครองทรัพย์สิน.

ขอบคุณที่ระบุคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจขนส่งพัสดุ โปรดทราบว่าข้อกำหนดและขั้นตอนที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่และกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้นควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดการธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย.

บริษัท ธุรกิจขนส่งพัสดุ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจขนส่งพัสดุมีการเสียภาษีต่างๆ ที่อาจต้องพิจารณาตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่หรือประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ต่อไปนี้คือภาษีที่บางธุรกิจขนส่งพัสดุอาจต้องเสีย

 1. ภาษีอากรเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนส่งพัสดุในรูปแบบของบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีอากรเงินได้จากรายได้ที่คุณได้รับจากธุรกิจนี้.

 2. ภาษีเงินค่าจ้าง (Payroll Tax) หากคุณมีลูกจ้างในธุรกิจขนส่งพัสดุ คุณต้องเสียภาษีเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของคุณ.

 3. ภาษีรถจักรยานยนต์ (Vehicle Tax) หากคุณใช้รถขนส่งในการดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุ คุณอาจต้องเสียภาษีรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายท้องถิ่น.

 4. ภาษีเฮาส์ (Property Tax) หากคุณเป็นเจ้าของสำนักงานหรือคลังสินค้าที่ใช้ในธุรกิจขนส่งพัสดุ คุณอาจต้องเสียภาษีเฮาส์ตามมูลค่าทรัพย์สิน.

 5. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) บางประเทศมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับการขนส่งพัสดุหรือบริการการขนส่งพัสดุที่ใช้แนวทางนี้.

 6. ภาษีเพิ่มมูลค่า (Value Added Tax, VAT) บางประเทศมีการเรียกเก็บภาษี VAT สำหรับบริการขนส่งพัสดุ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของภาษีขายขาดาน.

 7. ภาษีอากรที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Land and Building Tax) หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจขนส่งพัสดุ คุณอาจต้องเสียภาษีอากรที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามมูลค่าทรัพย์สิน.

 8. อื่นๆ นอกจากภาษีที่กล่าวถึงข้างต้น ยังอาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งพัสดุตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่หรือประเทศของคุณ.

ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือบัญชีเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณในพื้นที่หรือประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

การรายงานเงินสดในงบการเงิน

รายงานเงินสด ในงบการเงิน

งบกระแสเงินสด แบบฝึกหัด งบกระแส เงินสด พร้อม เฉลย ตัวอย่างรายงานงบการเงิน วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด คือ ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท

15 ผู้สร้าง TikTok ที่ต้องติดตามเคล็ดลับซื้อขาย

ทําคอนเทนต์ tiktok ได้เงินไหม สร้างรายได้จาก tiktok shop ทํา คอน เท น ต์ TikTok อะไร ดี วิธีทําคอนเทนต์ tiktok ยอดวิว tiktok ได้เงินไหม คอนเทนต์ tiktok กับเพื่อน วิธี ทํา ให้คนติดตาม tik tok เยอะๆ สร้าง ราย ได้จากยอด วิว tiktok

ช้อปปิ้ง shopee รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ขายของใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง สมัคร shopee ขายของ มือใหม่ ขายของใน shopee  ขายของใน shopee ส่งของยังไง เปิดร้านใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง ขายของใน shopee ขายอะไรดี ขายของใน shopee ได้เงินยังไง เปิดร้านใน shopee 
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ

Leave a Comment

Scroll to Top