ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน

รับทำบัญชี.COM | ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมินบันทึกปรับปรุงยังไง?

ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน บันทึกปรับปรุงยังไง

ในทางปฏิบัติ กิจการที่ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ต้องมีคำชี้แจงใหเสรรพากรรับได้ เพราะอาจจะโดนประเมินใหม่ได้ กิจการต้องบันทึกรับรู้รายได้ กำไรขาดทุน จากการสินค้าต่ำกว่าราคาประเมินด้วย

ที่ดิน (land) สิ่งของที่อยู่บนผิวโลกซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวและไม่มีอายุสั้นนัก ที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางอสังหาริมทรัพย์และมีความสำคัญสำหรับหลายด้านของชีวิตมนุษย์ นอกจากนี้ ที่ดินยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการเกษตร, การพัฒนาทางอุตสาหกรรม, การสร้างโรงงานและอาคารพาณิชย์, การพัฒนาโครงข่ายขนส่ง, และอื่น ๆ

ที่ดินมีลักษณะที่แตกต่างกันไป และมีการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะของพื้นที่และการใช้งาน เช่น

  1. ที่ดินเพาะปลูก ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชเกษตรและการทำสวน เช่น นาข้าว, สวนผัก, และสวนส้ม

  2. ที่ดินที่ดินอาศัย ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารที่ใช้ในการอยู่อาศัย

  3. ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน, ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, และอาคารทางพาณิชย์อื่น ๆ

  4. ที่ดินที่ดินว่าง ที่ดินที่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ หรือที่ดินที่ใช้ในกิจกรรมที่ไม่มีการก่อสร้างหรือปลูกพืชเป็นหลัก เช่น ที่ดินเปล่า

ที่ดินมีค่าเนื่องจากมีจำนวนจำกัดบนโลกและมีความสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การการประเมินราคาที่ดินมีความซับซ้อนและใช้หลายวิธี เช่น การใช้วิธีการเปรียบเทียบทรัพย์สินที่ดินใกล้เคียง, การตรวจสอบสภาพแวดล้อม, และการใช้โมเดลการประเมินราคาที่ดินเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม >> ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้านภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายที่

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )